Červený trpaslík - logo

Červený Trpaslík - Vyhledávání hlášek

S05E02 - Inkvizitor

Neznámý měsíc
1
Je vidět město uvnitř průhledné kopule.
2
Ložnice
3
Muž středního věku spí v potemnělé ložnici. Ve dveřích se objeví vysoká postava s černým pláštěm, s kouřem u kotníků a s černobílou maskou podobnou lebce. Zaduní podivným hlasem.
4
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Thomasi Allmane!
5
ALLMAN, tlusťoch s šedivými vlasy, nahmatá na nočním stolku své brýle.
6
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Thomasi Allmane, byl jsi shledán nehodným své existence.
7
ALLMAN:
ALLMAN: To jsi ty, mami?
8
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Tvůj život a veškeré vzpomínky na tebe budou vymazány z historie. Místo, které jsi zabíral v časoprostorovém kontinuu, bude přiděleno někomu, komu nebyl nikdy dán dar života. Kéž bys byl strávil svůj čas moudřeji.
9
INKVIZITOR vystřelí oranžovo-červený paprsek světla na ALLMANA z rukavice, kterou má na ruce a vytvoří kolem něho záření.
10
ALLMAN:
ALLMAN: Ne, prosím! Proč já? Jiní taky promarnili svůj život!
11
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Nikdo soudu neujde.
12
Obrázek ALLMANA na jeho nočním stolku se změní na obrázek štíhlejšího, vyššího muže s tmavými vlasy a s knírkem. Tento tmavovlasý muž se pak objeví v pokoji v záblesku žluto-zeleného světla.
13
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Dokonáno. Zbývá jen vymazat tvojí fyzickou podobu.
14
INKVIZITOR vystřelí další červeno-oranžový paprsek na ALLMANA, který se rozplyne. INKVIZITOR se otočí na nového ALLMANA.
15
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Promiňte, že ruším, pane. Kontrola autenticity.
16
Inkvizitor zasalutuje, otočí se a zmizí.
17
Kokpit Kosmika
18
Jsou tu LISTER, RIMMER a KRYTON. KRYTON podává LISTEROVI šálek.
19
KRYTON:
KRYTON: Káva, pane. S dvojitou dávkou kofeinu i cukru.
20
LISTER:
LISTER: Bezvadný.
21
KRYTON se dívá LISTEROVI přes rameno, co čte.
22
KRYTON:
KRYTON: Á, Vergiliova Aeneas. Epos o Agamemnónově boji o Helenu Trojskou - dílo největšího římského básníka, jenž se kdy brkem dotkl pergamenu.
23
LISTER:
LISTER: Jo, tohle je komiksová verze.
24
KRYTON:
KRYTON: Vážně?
25
LISTER:
LISTER: Ale je to dobrý. Přímo našlapaný dějinama.
26
RIMMER se na ně znechuceně podívá.
27
KRYTON:
KRYTON: (Čte z komiksu) Prásk, bum, pic ho, zhebni v posteli, ty trojskej prasopse, bác, plesk. Vycházejí z původního textu. Jsem si jist, že by Vergilius souhlasil.
28
RIMMER:
RIMMER: Krytone, neodrazuj ho. Je to jediná věc, kterou kdy četl, krom leporela.
29
LISTER:
LISTER: Ale toho dřevěnýho koně v tý trojský ptákovině, to jim nesežeru, to ne.
30
RIMMER:
RIMMER: To je jeden z nejslavnějších vojenských manévrů!
31
LISTER:
LISTER: Koukni, Řekové byli deset let před Trójou a prásk ho, bác ho a bim ho vobčas na ňákýho Trójana, že jo?
32
RIMMER:
RIMMER: No a?
33
LISTER:
LISTER: A ty se jednou ráno probuděj a Řekové jsou v tahu. A hned za městskejma branama nechali ten dar; výraz úcty ke svejm sokům: ohromnýho koně, dost velkýho na to, aby se do něj vešlo pět set Řeků v plný zbroji a ještě zbylo dost místa na hygienický zařízení. A podle tebe se žádnej Trójan neptal: „Co že je to za divnej dáreček? To nám nemůžou dát pajc na holení a ňáký fusekle?“ Ne, oni si ho odtáhnou dovnitř a jako na potvoru jdou všichni brzo na kutě! Blbost těchhle lidí musela bejt potrestaná tím, že je někdo voddělal v posteli. A víš, co je největší prča? Podle tehdejších Řeků se dodneška říká „Dát někomu danajskej dar“ a přitom by se to mělo jmenovat podle Trójanů „dacanskej dar“.
34
RIMMER:
RIMMER: Děkuji za vysvětlení, Schliemanne.
35
Kosmik se zakymácí. KOCOUR přiběhne zezadu. LISTER začne mačkat cosi na ovládacím panelu.
36
KOCOUR:
KOCOUR: Co to bylo?
37
HOLLY:
HOLLY: Zvláštní, změnili jsme kurs.
38
KRYTON:
KRYTON: Ale žádnou změnu nemáme naprogramovanou.
39
Loď se opět otřese. Začnou svítit červená světla a houkat poplašné sirény.
40
HOLLY:
HOLLY: A zase! O 180 stupňů! Letíme zpátky k Červenému trpaslíku.
41
LISTER:
LISTER: Sakra, dej mi manuál, Holly.
42
Když se LISTER dotkne kormidla, přeskočí z něj oblouk elektrického proudu a dá mu ránu.
43
LISTER:
LISTER: Jau!
44
HOLLY:
HOLLY: Máme poruchu!
45
KRYTON:
KRYTON: To není porucha, něco ovládá naše vozítko.
46
RIMMER:
RIMMER: Holly, vidíš nějaká tělesa?
47
HOLLY:
HOLLY: Radar nic neukazuje.
48
KRYTON:
KRYTON: To není možné, něco tam je…
49
KRYTON je přerušen, když se náhle LISTER vzpřímí a vytrčí paži. Oblouk elektřiny jiskří mezi jeho hlavou a ovládacím panelem Kosmika. Je slyšet INKVIZITORŮV hlas, ale LISTEROVY rty se nehýbou.
50
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Zmocnili jsme se člověka známého jako Lister. Nestavte se mi na odpor.
51
KOCOUR:
KOCOUR: Co s ním je, konečně mutuje?
52
KRYTON:
KRYTON: (Hlasitě) Řekněte, kdo jste!
53
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Děs a hrůza provází mne, jsem Inkvizitor!
54
KRYTON:
KRYTON: Inkvizitor?!
55
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Vaše vozítko je pod mou kontrolou. Doveze vás na vaši mateřskou loď, kde budete postaveni před soud. Každý z vás pronese řeč na obhajobu své existence. Pokud neuspějete, budete vymazáni beze stopy!
56
Inkvizitor opustí LISTEROVO tělo. LISTER klesne do židle.
57
KRYTON:
KRYTON: Není Vám nic, pane?
58
LISTER:
LISTER: Ne, nic. Aspoň doufám. (Vstává) Akorát se třesu.
59
KRYTON:
KRYTON: No, ale pro jistotu vás ještě prohlédneme na Mediscanu.
60
LISTER:
LISTER: Jo, jasně.
61
Vesmír
62
Kosmik se vrací k Červenému trpaslíku.
63
Střední část Kosmika
64
Všichni sedí ve střední části; LISTER je zabalený do ručníku.
65
RIMMER:
RIMMER: Krytone, už jsi slyšel o „Inkvizitorovi“?
66
KRYTON:
KRYTON: (Velmi dramaticky) Jen různé mýty; děsivé příběhy; strašidelné historky, jež se vyprávějí u blikajícího ohně o půlnoci, vždy když se sejdou ošlehaní vesmírní vlci a při lahvince se předhánějí v příhodách, při nichž krev tuhne v žilách!!!
67
RIMMER:
RIMMER: Stačilo by říct normálně „ano“.
68
HOLLY:
HOLLY: (Potichu) Tak kdo to je?
69
LISTER:
LISTER: Jo, a o co mu jde?
70
KRYTON:
KRYTON: Legenda vypráví o androidovi - o samoopravovacím robotu, jenž přežije do konce času; až do konce věčnosti. A po milionech let samoty nakonec dojde k závěru, že není žádný Bůh, ani posmrtný život a jediným důvodem a pravým důvodem existence je žít užitečný život. A tak android zkonstruuje stroj času a bloudí věčností, navštíví každou duši v dějinách a každou podrobí zkoušce. A vymaže všechny, kdo promarnili svůj život, a nahradí je těmi, kteří nikdy neměli šanci žít, neoplodněnými vajíčky, spermiemi, které neuspěly. To je Inkvizitor - vymýtí darmožrouty, vygumuje mizery a smete budižkničemy!
71
RIMMER:
RIMMER: Jsme v tom až po uši.
72
LISTER:
LISTER: Kdo může posoudit, co je bezcenný?
73
KOCOUR:
KOCOUR: Ale běž! Stačí mi jeden pohled! Přečti si své heslo „Kdo je nikdo!“
74
LISTER:
LISTER: Ne, vážně! Kdo je soudce? Kdo má právo říct, co stojí za to?
75
RIMMER:
RIMMER: Smiř se s tím, hochu. Válet se celý den na kavalci, číst „Malýho cyklistu“ a pojídat cornflakey, to ti asi jen tak neprojde.
76
LISTER:
LISTER: Jenom proto, že jsem nevymaloval Sixtinskou kapli, jsem určenej k likvidaci?
77
HOLLY:
HOLLY: Ne, ale proto, že jsi naprosto bezcenný vesmírný povaleč a nemytý šmudla.
78
KRYTON:
KRYTON: Přesně tak. Kritériem není sláva, ale pouze to, jestli jste žil užitečný život.
79
RIMMER:
RIMMER: (S hlavou v dlaních kňourá) Proč mi tohle někdo neřekl dřív? Kdybych věděl hned od začátku, že má člověk žít užitečný život, mohl jsem s tím něco udělat! Do kolika dobročinných televizních akcí jsem volal a slíbil příspěvek - vědět tohle, dal bych jim pravé číslo kreditky.
80
KRYTON:
KRYTON: Pane, nemusíte být velkým filantropem ani misionářem. Stačilo by, kdybyste byl využil daru života.
81
RIMMER:
RIMMER: Ale ne!
82
KRYTON:
KRYTON: Něčím přispěl!
83
RIMMER:
RIMMER: Ale ne!
84
KRYTON:
KRYTON: Byť i něčím malým!!
85
RIMMER:
RIMMER: Ale ne!
86
KRYTON:
KRYTON: Stačilo by, kdybyste nevedl život tak zcela egocentrický, prázdný a sobecký.
87
RIMMER:
RIMMER: Tohle mi děláš naschvál, viď!
88
KRYTON:
KRYTON: Snažím se vám jen ulevit, pane!
89
RIMMER:
RIMMER: Tak zavři zobák!
90
LISTER:
LISTER: Nevim, proč bysme se měli bát nějakýho ujetýho toulavýho robota, co se prohlásil za soudce a porotu celýho lidstva. Proč bysme měli před nim padnout na zadek?
91
Inkvizitor převezme opět kontrolu nad LISTEROVÝM tělem. Napřímí se mu páteř a jiskří kolem něj oblouk elektrických výbojů.
92
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Protože mám takovou sílu, že tvý tělo přetrhnu jako hada!
93
LISTEROVO tělo se uvolní.
94
LISTER:
LISTER: Jo, už chápu, kamaráde!
95
Nákladní dok
96
Kosmik přistává.
97
Chodba Červeného trpaslíka
98
LISTER, RIMMER, KRYTON a KOCOUR jdou temným koridorem.
99
LISTER:
LISTER: No tak, kde je?
100
INKVIZITOR se objeví v zářivé mlze. Blokuje koridor.
101
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Pohleďte a třeste se! Inkvizice začíná! Dokažte mi, že jste hodni svého života, jinak budete celou věčnost pít plnými doušky ze studny nicoty.
102
KOCOUR:
KOCOUR: Nesnáším otázky na buď a nebo.
103
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Kdo bude první?
104
KOCOUR a RIMMER: (Společně ukazujíc) Lister!
105
Inkvizitor zmrazí LISTERA, KOCOURA a KRYTONA v bublině modré energie.
106
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Ty, holograme! Ty budeš první.
107
RIMMER:
RIMMER: (Přiškrceně) Pardon? Pane?
108
Inkvizitor vystřelí na RIMMERA žluto-zelený paprsek a on zmizí. Střih na detail Inkvizitorovy tváře. Kamera ustupuje a my ho vidíme sedět na trůnu ve tvaru gryfa.
109
Temná místnost
110
RIMMER stojí před ním v temné místnosti s množstvím zapálených svíček v pozadí.
111
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Byl ti dán největší dar ze všech: dar života. Řekni mi, cos udělal, aby sis zasloužil tuto výjimečnou přízeň štěstěny.
112
RIMMER:
RIMMER: Víte, neberte to jako nedostatek úcty k Vám, ale máte snad právo se ptát - ne, vlastně - požadovat po mně odpověď, vaše excelence? (Udělá pukrle a ukloní se)
113
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Všichni se musejí zodpovídat Inkvizitorovi!
114
RIMMER:
RIMMER: Bude ale můj soud spravedlivý?
115
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Jistě, jako všichni, kdo stojí před Inkvizitorem, budeš svým vlastním soudcem...
116
Inkvizitor odklopí masku a objeví se ...RIMMERŮV obličej.
117
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: (Od teď mluví jako RIMMER) ...ty sám!
118
RIMMER:
RIMMER: Hernajs!
119
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: To máš tedy pravdu, kamaráde!
120
RIMMER:
RIMMER: Každého soudí jeho vlastní já?
121
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Zavání to metafyzikou, ale spravedlivější způsob není. Tak do toho, ospravedlň se.
122
RIMMER:
RIMMER: Tak nejdřív jsem…
123
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: (Přeruší ho) Lháři!
124
RIMMER:
RIMMER: Konal jsem dobro.
125
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Ne, nekonal!
126
RIMMER:
RIMMER: Ze všech sil jsem se vždycky snažil konat dobro.
127
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Ne, nesnažil.
128
RIMMER:
RIMMER: Víte, svým způsobem jsem vedl dobrý život.
129
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Kdy?
130
RIMMER:
RIMMER: Ááá! (Ukazuje za trůn) Kdo to támhle stojí? Sám archanděl Gabriel! To jsem teď já, jsem nový člověk! Aleluja!
131
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Jsi pouze odporný a páchnoucí, slizký a hnusný zelený lidský výkal, že?
132
RIMMER:
RIMMER: No... tak něco, ano.
133
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Takže se už laskavě ospravedlň!
134
RIMMER:
RIMMER: Nemoh´ jsem být jiný. Můj otec byl šílený zkrachovalý voják, matka semetrika ze Semetrikova. Mí bratři měli krásu i talent. A co jsem měl já? Střapaté vlasy a zarůstající nehty. Ano, přiznávám, že jsem nula. Ale vzhledem k mému zázemí je nula pokrok.
135
RIMMER zmizí a na jeho místě se objeví KOCOUR. Inkvizitor má teď KOCOURŮV obličej a hlas.
136
KOCOUR:
KOCOUR: Čau, frajere!
137
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Tvůj soudný den již přišel. A šetřit tě nebudu! Souzen budeš jako všichni.
138
KOCOUR:
KOCOUR: Jsem naladěn na FM!
139
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Nezbývá než tě vyzvat: ospravedlň svou existenci - co dobrého jsi vykonal?
140
KOCOUR:
KOCOUR: Dal jsem světu potěšení ze svého půvabného těla!
141
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: To je pravda.
142
KOCOUR:
KOCOUR: Už můžu jít?
143
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: To je všechno?
144
KOCOUR:
KOCOUR: To je ti málo?
145
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Řekl bych, že je to dost povrchní argument.
146
KOCOUR:
KOCOUR: Taky jsem dost povrchní kluk. Povrchní, ale s krásnou figurou!
147
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Někdy uvádíš v úžas i mě!
148
KOCOUR:
KOCOUR: Děkuju!
149
Místo KOCOURA se objeví KRYTON. INKVIZITOR teď vypadá a mluví jako KRYTON.
150
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Tak, Krytone, máš možnost se obhájit.
151
KRYTON:
KRYTON: Nejsem si jist, jestli mohu.
152
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Tvůj život byl naplněn užitečnou prací. Není snad tvora, který by žil tak nesobecký život.
153
KRYTON:
KRYTON: Jsem naprogramován, abych žil nesobecky. A proto dobré skutky nevycházejí z dobrých úmyslů, ale jsou výsledkem série binárních povelů, které jsem povinen poslouchat.
154
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Ale jak se tedy může jakýkoli robot obhájit?
155
KRYTON:
KRYTON: Možná kdyby zkusil ukončit svůj program a žít podle souboru hodnot, které si potom nezávisle vytvoří.
156
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Tvůj argument si říká o vymazání.
157
KRYTON:
KRYTON: Jsou to tvoje pravidla, ne moje.
158
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Přeješ si být vymazán?
159
KRYTON:
KRYTON: Jsem naprogramován, abych si nic nepřál. Sloužím.
160
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: U člověka lze tvé chování považovat za tvrdohlavost.
161
KRYTON:
KRYTON: Ale já nejsem člověk a ty taky ne. A není na nás, abychom je soudili. Nevím, proč to děláš.
162
INKVIZITOR sklopí masku.
163
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: (Majestátním hlasem Inkvizitora) Už dost!!!
164
INKVIZITOR znovu odklopí masku. Objeví se LISTERŮV obličej.
165
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Tak co? Jak z toho vybruslíš, vobludo?
166
LISTER:
LISTER: O čem to mluvíš?
167
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Víš, kde si moh` bejt, kdyby ses trochu snažil? Čím ses moh´ stát?
168
LISTER:
LISTER: No a?
169
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Dyť ti to pálí, kamaráde! A nikdy jsi toho nevyužil!
170
LISTER:
LISTER: No a?
171
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Tak se koukej ospravedlnit!
172
LISTER:
LISTER: Polib mi.
173
INKVIZITOR opět sklopí masku a vrátí se mu jeho hlas.
174
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Inkvizice skončila. Dospěl jsem k verdiktu.
175
Chodba Červeného trpaslíka
176
LISTER, RIMMER, KRYTON a KOCOUR spolu teď stojí v koridoru.
177
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Dva z vás se nedokázali stát tím, čím velmi snadno mohli být. Promarnili jste život, a tak jste vlastně vůbec nežili!
178
INKVIZITOR vystřelí na RIMMERA a KOCOURA zelené světlo a oni zmizí.
179
LISTER:
LISTER: Ty hajzle! Ty jsi je vymazal!
180
KRYTON:
KRYTON: (Drží LISTERA zpátky) Pane!
181
LISTER:
LISTER: Je to cvok, Krytone! Vymazal Kocoura a Rimmera!
182
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Těm nic nehrozí.
183
KRYTON:
KRYTON: Pane... vymazáni budeme podle všeho my dva.
184
LISTER:
LISTER: Aha.
185
INKVIZITOR udělá cosi na své rukavici a LISTEROVI a KRYTONOVI se objeví na zápěstích a kotnících pouta svazující oba dohromady.
186
LISTER:
LISTER: Vedli snad užitečnější život než my dva?
187
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Kocour je sobecké a povrchní stvoření, stejně jako ten hologram. Vzhledem ke svým nízkým nárokům se ale ospravedlnili. Zatímco ty a robot jste měli navíc.
188
INKVIZITOR je obklopí červeno-oranžovou bublinou energie.
189
LISTER:
LISTER: Co je zase tohle?
190
KRYTON:
KRYTON: Řekl bych, že nás chirurgicky odstraňuje z času. Každá vzpomínka na nás, každý náš čin je vygumován. Tímto vymazal naše životy.
191
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Je to hotovo. Linie času jsou spleteny. Náhoda je poopravena. Zbývá jen zprovodit ze světa vaši fyzickou podobu.
192
LISTER:
LISTER: Jestli máš nějakej úžasnej tajnej plán v rukávu, je čas se s nim vytasit.
193
KRYTON:
KRYTON: Nemám plán, pane. (Ukazuje své mechanické paže) Nemám rukávy.
194
Další KRYTON se objeví za INKVIZITOREM. Má stejnou rukavici jako INKVIZITOR.
195
KRYTON Z BUDOUCNOSTI: Výborně! A tak, ea, co jsem udělal pak?
196
KRYTON Z BUDOUCNOSTI zapne řetězovou pilu a uřízne Inkvizitorovi ruku i s rukavicí. Zatímco je INKVIZITOR ochromen bolestí, kopne KRYTON Z BUDOUCNOSTI rukavici LISTEROVI a KRYTONOVI.
197
KRYTON Z BUDOUCNOSTI: Tak honem! Zvedněte tu rukavici a zmizte!
198
LISTER:
LISTER: Do prčic, co je zase tohle?
199
KRYTON Z BUDOUCNOSTI: Nemám čas na vysvětlování! Jsem z budoucnosti, zachráním Vás. Tak běžte! Honem!
200
KRYTON:
KRYTON: A co já? Totiž... ty... totiž... my?
201
KRYTON Z BUDOUCNOSTI: Nás bohužel zabijou.
202
KRYTON:
KRYTON: Zabijou? Jak?
203
KRYTON Z BUDOUCNOSTI: Zatímco tady stojím a vysvětluju vám to, Inkvizitor na mě skočí zezadu, takhle.
204
INKVIZITOR skočí na KRYTONA Z BUDOUCNOSTI zezadu a začne mu drtit hlavu o stěnu.
205
KRYTON Z BUDOUCNOSTI: Nemůžete mě zachránit. Než dojde k rozhodujícímu střetu ve skladišti, musíte dešifrovat ovládání rukavice.
206
LISTER:
LISTER: Jak? Napověz nám.
207
KRYTON Z BUDOUCNOSTI: No, já... já... nemohu to vysvětlit. Z nějakého důvodu jsou moje poslední slova „Enig“.
208
LISTER:
LISTER: „Enig“?!
209
KRYTON Z BUDOUCNOSTI: Ano, enig…
210
Ozve se křupavý zvuk, jak INKVIZITOR konečně rozdrtí hlavu KRYTONA Z BUDOUCNOSTI. Zbylý KRYTON začne tahat LISTERA pryč koridorem.
211
KRYTON:
KRYTON: Honem, pane, musíme jít!
212
LISTER:
LISTER: Zrovna tě zabili, Krytone!
213
KRYTON:
KRYTON: Pane! Musíme jít!
214
INKVIZITOR si regenerací obnoví ruku.
215
Jiná chodba
216
LISTER a KRYTON běží koridorem, pokoušející se utéct, když tu náhle začnou blikat červená světla a houkat poplašné sirény. Přiběhnou k zamčeným dveřím. LISTER přitiskne svou dlaň na skleněný obdélník vedle dveří. Rozsvítí se čtverec a je slyšet hluboký tón. Na obrazovce ve stěně se objeví HOLLY.
217
HOLLY:
HOLLY: Nejste registrován jako personál této lodi. Prosím, uveďte jméno a kód.
218
LISTER:
LISTER: To jsme my, Holly!!!
219
HOLLY:
HOLLY: Prosím, uveďte jméno a kód.
220
LISTER:
LISTER: Lister D., tři nuly jedna šest devět.
221
HOLLY:
HOLLY: Nemám tu záznam o otisku Vaší dlaně.
222
Začnou houkat sirény.
223
HOLLY:
HOLLY: Poplach vetřelec!
224
LISTER pokyne KRYTONOVI, aby to vyzkoušel. KRYTON položí ruku na zařízení otisků dlaní.
225
KRYTON:
KRYTON: Obnovuju iniciaci!
226
Sirény přestanou houkat.
227
HOLLY:
HOLLY: Prosím, uveďte jméno a kód.
228
KRYTON:
KRYTON: Název série: Kryton. Registrační kód: Doplňkový, nula nula jedna.
229
HOLLY:
HOLLY: Nemám tu záznam o Vaší CPU.
230
Sirény začnou znovu houkat.
231
LISTER:
LISTER: Tady už neexistujeme!
232
Bílý kouř vyrazí ze stěny vedle LISTERA. Ten uskočí stranou a přikryje si rukama obličej.
233
KRYTON:
KRYTON: Slzný plyn!!!
234
Oba běží chodbou jiným směrem. Další oblak slzného plynu vystřelí z protějšího konce chodby. Stáhnou se tedy do středu. Otevřou se dveře a vstoupí RIMMER a KOCOUR. KOCOUR drží bazukoid.
235
LISTER:
LISTER: Ha, díky Bohu, to jste vy.
236
KOCOUR:
KOCOUR: Hni se a je z tebe žrádlo pro psy.
237
LISTER:
LISTER: Cože? To jsme my!
238
RIMMER:
RIMMER: Co jste zač a co tady chcete?
239
LISTER:
LISTER: Rimmere, to jsem já!
240
RIMMER:
RIMMER: Odkud mne znáte?
241
KOCOUR:
KOCOUR: Nezbašti mu to, jméno zná z uniformy!
242
KRYTON:
KRYTON: (K LISTEROVI) Pane, oni nás neznají. Jsme v předpeklí mezi dvě dvěma světy. Vůbec si nás nepamatují.
243
RIMMER:
RIMMER: Tak, zeptám se ještě jednou: co tu chcete?
244
LISTER:
LISTER: Nejsme nepřátelé! Někde tady pobíhá chlap, co vymazává všechny tvory z historie! Bejvali jsme na lodi s váma.
245
RIMMER:
RIMMER: (Sarkasticky) Jenže jsme na vás zapomněli.
246
LISTER:
LISTER: Ano!
247
RIMMER:
RIMMER: (Stejně ironicky ke KOCOUROVI) Tím jste mě tedy přesvědčili.
248
LISTER:
LISTER: Znám tě jako svý boty!
249
RIMMER:
RIMMER: Když mě znáte tak dobře, budete vědět, že jsem typ neoblomného, tvrdého astromariňáka, se kterým si není radno zahrávat.
250
LISTER:
LISTER: Ne, nejsi!
251
RIMMER:
RIMMER: Žádám vás naposled, aby…
252
LISTER:
LISTER: (Přerušuje RIMMERA) Fiona Barringtonová! Když ti bylo patnáct. Zašil jsi se s ní ve skleníku. Slintal jsi blahem, ale ukázalo se, že jsi měl ruku v teplym kompostu. Jak bych tohle věděl, kdybych tě neznal?
253
RIMMER:
RIMMER: (Koutkem úst ke KOCOUROVI) Vymýšlí si!
254
LISTER:
LISTER: Máš tři bráchy: Johna, Howarda, Franka. Jsi hroznej skrblík. Jsi poseroutka všech poseroutků. Strávil jsi den jako služba na lince důvěry a čtyři lidi spáchali sebevraždu! Tvý druhý jméno je Jidáš, ale říkáš si Jonathán. Podepisuješ úřední dopisy A.J. Rimmer B.P.D., což znamená Bronzovej Diplom za Plavání. Jsi prolhanej, úskočnej a svinskej prevít s šarmem a společenskou grácií filcky!
255
KOCOUR:
KOCOUR: (K RIMMEROVI) Hochu, ten tě má prokouknutýho.
256
RIMMER rezignovaně kývá na souhlas.
257
KRYTON:
KRYTON: Musíte nám pomoct! Inkvizitor udělá cokoli, aby nás vymazal!
258
Otevřou se dveře a vejde DRUHÝ KRYTON a DRUHÝ LISTER. Jsou velmi podobní prvnímu KRYTONOVI a LISTEROVI, ale hlava DRUHÉHO KRYTONA je zaoblenější. DRUHÝ LISTER je oblečen podobně jako LISTER, ale je trochu menší a má horší sestřih.
259
DRUHÝ LISTER: Do prčic, co je to za chlápky?
260
LISTER:
LISTER: Do prčic, na to se vykašli. Kdo seš sakra ty?
261
DRUHÝ LISTER: Já jsem sakra Lister!
262
KRYTON:
KRYTON: Ovšem! Vaše alternativní já! Jeden z mnoha Davidů Listerů, který nedostal šanci žít.
263
LISTER:
LISTER: Jsme něco jako... siamský spermie?
264
KRYTON:
KRYTON: Ano, pane.
265
DRUHÝ KRYTON: Decentně řečeno, pane.
266
KOCOUR:
KOCOUR: Co s nima uděláme?
267
RIMMER:
RIMMER: Já bych je zabil.
268
LISTER a DRUHÝ LISTER: (Společně) Rimmere, polib si!
269
DRUHÝ LISTER: Je to děsnej ťulpas!
270
LISTER:
LISTER: To mi povídej!
271
RIMMER:
RIMMER: Jsou to jen lháři spoutání řetězy jako Sydney Poitier a Tony Curtis v „Útěku v řetězech“. Otevřem dveře na věčnost a vykopnem je.
272
DRUHÝ LISTER: Rimmere, zabíjet se nebude, rozumíš?
273
LISTER:
LISTER: Jo, jasně!
274
RIMMER:
RIMMER: Ty jsou z nějaké podivné alternativní dimenze, chtějí unést loď a udělat s námi... uéé, různé nechutnosti. Vlezem s nimi do výtahu, vyvezem je nahoru a strčíme do basy.
275
KOCOUR:
KOCOUR: Nerad to říkám, ale „Nozdry jak vítěznej oblouk“ mají jednou pravdu. Honem, hněte sebou!
276
RIMMER:
RIMMER: Jaks mě to nazval?
277
Výtah
278
Záběr na všechny nahuštěné ve starém výtahu s mřížemi místo dveří. LISTEROVÉ si povídají.
279
LISTER:
LISTER: Hele, ty víš, vo co de.
280
DRUHÝ LISTER: Jak to, že vim, vo co de?
281
LISTER:
LISTER: Protože seš já. Jsme vystřelený z jedný hlavně. Akorát že jeden z nás plaval prsa a druhej kraula.
282
DRUHÝ LISTER: Co to má znamenat?
283
LISTER:
LISTER: Znamená to…
284
LISTER je přerušen, když se INKVIZITOR objeví v poschodí nad nimi a začne na ně střílet oranžové paprsky skrz podlahu z kovových mříží, na níž stojí.
285
LISTER:
LISTER: Padáme, hoši!
286
Zavládne panika, jak se každý pokouší utéct. LISTER a KRYTON se oddělí od skupiny. DRUHÝ LISTER a DRUHÝ KRYTON jsou zasaženi INKVIZITOROVÝM laserem a explodují.
287
KRYTON:
KRYTON: Tudy, honem, jdeme.
288
LISTER:
LISTER: Jdem zpátky! Rychle zpátky!
289
Vrátí se tam, odkud slyšeli explozi. LISTER se sehne nad těly DRUHÉHO LISTERA a DRUHÉHO KRYTONA. Byli doslova rozmetáni na kusy.
290
LISTER:
LISTER: Pane Bože. Počkej moment, tohle se může hodit. (Sebere cosi ze země) Padáme!
291
Oba pokračují v útěku.
292
LISTER:
LISTER: Jestli se dostaneme do hangáru, třeba se nám podaří šlohnout Kosmika a odfrčet.
293
Přiběhnou k zamčeným dveřím.
294
KRYTON:
KRYTON: Můžeme to zkusit ventilací.
295
LISTER:
LISTER: To není nutný.
296
KRYTON:
KRYTON: Pane?
297
LISTER:
LISTER: Hele, teď udělám něco … něco hrozně nechutnýho. Nesmíš se dívat. Otoč se.
298
KRYTON:
KRYTON: Ale co?
299
LISTER:
LISTER: Věř mi a nechtěj to vědět!
300
KRYTON se neochotně otočí. LISTER vytáhne cosi z bundy; je to ruka DRUHÉHO LISTERA. Přitiskne ruku na zařízení otisků dlaní, dveře se otevřou. Zastrčí ruku zpátky do bundy a otočí se. KRYTON má znechucený pohled ve tváři.
301
KRYTON:
KRYTON: Logicky existuje jen jeden způsob, jak byste mohl ty dveře otevřít. Je mi až na zvracení. Kde to je?
302
LISTER:
LISTER: Co myslíš?
303
KRYTON:
KRYTON: Ééé, pane!! Máte to schované v té bundě!
304
LISTER:
LISTER: Dostal jsem nás z díry, ne?
305
KRYTON:
KRYTON: Pane, Vy jste zvrhlík! Jste zvrácený, zvrácený člověk!
306
LISTER:
LISTER: Neblbni.
307
KRYTON:
KRYTON: Jak Vás něco takového mohlo napadnout?
308
LISTER:
LISTER: Sklapni! Nebo tě tím plácnu po hlavě!
309
KRYTON:
KRYTON: Pane, kdyby roboti mohli zvracet, plnil bych už pátý sáček. Jste zvrácený člověk! Opravdu zvrácený!
310
LISTER:
LISTER: (Táhne KRYTONA) Dělej, pojď už! Honem!
311
Kokpit Kosmika
312
LISTER a KRYTON sedí v Kosmiku. LISTER se pokouší přeseknout pouta, zatímco KRYTON zkoumá rukavici.
313
LISTER:
LISTER: K čemu tohle je? Proč se snažim utýct? Stejně to máme spočítaný.
314
KRYTON:
KRYTON: Ale vůbec ne! Víme jen to, že zemřu. A pokud Vám můj malý gambit nakonec zachrání život, pak to bude dobrý tah. Co se mě týče, já se smrti nebojím.
315
LISTER:
LISTER: Vážně?
316
KRYTON:
KRYTON: Jsem naprogramovaný, abych obětoval život. Proto byla série robotů 4000 vyhlášena „Androidem roku“ pět let za sebou! Záleží mi proto na životě jako lumíkovi v chronické depresi.
317
LISTER:
LISTER: To není pravda, že jo?
318
KRYTON:
KRYTON: Prosím?
319
LISTER:
LISTER: Už to tak není. A za to můžu já. Všechno je moje vina. Já tě donutil ukončit program. Naučil tě lhát. Samostatně se rozhodovat. Kvůli mně jsi... lidštější. Dal jsem ti život, abys ho ztratil.
320
KRYTON:
KRYTON: Pane, při vší úctě, tohle je do nebe volající blábol. (Poklepává nervózně pravou nohou)
321
LISTER:
LISTER: Krytone, poznám, když lžeš. Podupáváš pravou nohou. Ani o tom nevíš.
322
KRYTON:
KRYTON: Nesmysl. (Podupává silněji) Já se nebojím zemřít. (Stále silněji) Vůbec se smrti nebojím. (Jeho noha teď skáče tak, že hýbe celým tělem) Věřím v křemíkové nebe! Věřím v posmrtný život androidů! Ještě jste se nezbavil těch pout!?
323
LISTER:
LISTER: (Zařve) Krytone!!! (Udeří kladivem) Nedovolím, aby si umřel.
324
KRYTON:
KRYTON: Příčina a následek. Už je vlastně po mně. Teď se jen pokusíme zachránit Váš život. (Uchopí rukavici) Myslím, že to mám, je to varianta dešifrovacího systému Enigma.
325
LISTER:
LISTER: Enigma! Enig … Enigma!
326
KRYTON:
KRYTON: „Enig“, ovšem! Moje poslední slova, ha! Takže jestli nám to vyjde, měla by ta pouta zestárnout o půl milionu let.
327
LISTER:
LISTER: A když to nevyjde?
328
KRYTON:
KRYTON: Vymažu celý vesmír.
329
KRYTON stiskne knoflík na rukavici. Vystřelí z ní žluto-zelený paprsek, který změní pouta a řetězy na prach.
330
LISTER:
LISTER: Co teď?
331
KRYTON:
KRYTON: A teď máme moc.
332
Jsou vyplašeni jakýmsi kovovým zvukem vzniklým při otevírání dveří. KOCOUR a RIMMER vtrhnou dovnitř.
333
KOCOUR:
KOCOUR: Tak hele, nevim, kdo jste, ale jak jsme viděli toho šílence, jsme s vámi.
334
RIMMER:
RIMMER: Chladnokrevně zabil dva členy naší posádky.
335
KOCOUR:
KOCOUR: Já jsem Kocour, tohle je Rimmer.
336
LISTER:
LISTER: Jo. (Příslušně ukazuje) Lister. Kryton.
337
RIMMER:
RIMMER: Tak aby bylo jasno, nejsem zrovna nadšen tím, že se musím paktovat s vámi, ale toho ďábla sami nepřemůžem.
338
LISTER:
LISTER: Ty si mě fakt nepamatuješ, co? Jak ti všechno, co jsem dělal, lezlo na nervy. Jak jsem si stříhal nehty tvym sekáčkem na maso a podobně. Úplně jsi z toho šílel.
339
KRYTON:
KRYTON: Pane, musíme honem dolů do skladiště. Vzpomínáte, co jsem nám řekl - tam svedeme s Inkvizitorem tu rozhodující bitvu.
340
KOCOUR:
KOCOUR: To máte v plánu? Vlítnout tam a bojovat s ním? To je prima. Mám se zmalovat jako terč?
341
LISTER:
LISTER: Hele, lámal jsem si trochu hlavu, něco mě napadlo.
342
KRYTON:
KRYTON: Ano, pane?
343
LISTER:
LISTER: Poprvé v životě použiju svůj mozek.
344
KRYTON:
KRYTON: Myslíte, že je to za daných okolností skutečně moudré?
345
LISTER:
LISTER: Dej mi rukavici času.
346
KRYTON mu ji podá.
347
KRYTON:
KRYTON: Vždyť ji neumíte použít!
348
LISTER:
LISTER: Budeš na mě křičet instrukce.
349
KRYTON:
KRYTON: Ale tak si ji vezmu rovnou.
350
LISTER:
LISTER: Ty si jí nemůžeš vzít!
351
KRYTON:
KRYTON: Proč ne?
352
LISTER:
LISTER: Nemáš program na zabíjení.
353
Skladiště Červeného trpaslíka
354
LISTER, RIMMER, KRYTON a KOCOUR jdou skladištěm. INKVIZITOR se objeví za nimi. Všichni se rychle otočí.
355
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Tak, smrtelníci se chtějí bít s mistrem!
356
INKVIZITOR vystřelí z rukavice červeno-oranžový paprsek na RIMMERA a KOCOURA a zabije je. LISTER a KRYTON utečou za roh.
357
LISTER:
LISTER: (Třímá rukavici) Krytone, nevim, jak se s ní zachází.
358
KRYTON:
KRYTON: Gama, delta, jedna, čtyři, pět.
359
KRYTON běží opačným směrem. LISTER a INKVIZITOR se objeví na opačných stranách skladiště. Oba zároveň stisknou knoflík na svých rukavicích a vystřelí na sebe. Oba paprsky se setkají uprostřed cesty a vzájemně se zruší. LISTER se snaží
360
namačkat něco dalšího, ale Inkvizitor to má dříve a zasáhne ho první žluto-zeleným paprskem. LISTERA to odhodí. Paprsek udělal z LISTERA malého, osmi až devítiletého, chlapce.
361
LISTER:
LISTER: Do prčic! Omladils mě!
362
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Útok začíná!
363
Trefí LISTERA znovu a ten se změní na starého muže.
364
LISTER:
LISTER: Do kosmu, cos to se mnou udělal teď?
365
INKVIZITOR udeří starého LISTERA do tváře, srazí ho k zemi a začne něco programovat na rukavici. KRYTON se připlíží za INKVIZITORA.
366
KRYTON:
KRYTON: Promiňte, mohl byste mi věnovat chvilku pozornost?
367
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Heh?
368
INKVIZITOR se otočí a LISTER ho zmrazí modrým paprskem. KRYTON vezme INKVIZITOROVI rukavici a vrátí LISTERA do jeho normálního věku.
369
LISTER:
LISTER: (Posmívajíc se KRYTONOVI) „Promiňte, mohl byste mi na malou chviličku věnovat pozornost?“?
370
KRYTON:
KRYTON: Tohle bylo to nejlepší, na co jsem se v onu chvíli zmohl.
371
LISTER:
LISTER: Dostal Kocoura a Rimmera.
372
KRYTON:
KRYTON: Já vím. Poslyšte, musím se vrátit v čase a obětovat se, abychom se nejdříve mohli dostat do toho maléru, ve kterém teď jsme.
373
KRYTON začne něco programovat na rukavici.
374
LISTER:
LISTER: (Sklíčeně) Jo, jasně.
375
KRYTON:
KRYTON: Dnešní den se moc nevydařil, že, pane?
376
LISTER:
LISTER: Jak dlouho potrvá, než rozmrzne? Deset minut?
377
KRYTON:
KRYTON: Ne. Osm celých čtyři.
378
LISTER:
LISTER: Doufám, že se nepleteme.
379
KRYTON:
KRYTON: Já vím. Rukavice.
380
Vymění si rukavice.
381
KRYTON:
KRYTON: Takže co řeknu, když se objevím za Inkvizitorem?
382
LISTER:
LISTER: Á... (Dívajíc se nahoru) „Perfektní, co udělám teď…“
383
KRYTON:
KRYTON: Dost. To je ono, to je ono. Už vím, už to mám. Nic mi neříkejte - mám to.
384
KRYTON na sebe vystřelí paprsek z rukavice a zmizí.
385
LISTER:
LISTER: (K zmraženému INKVIZITOROVI) Tak vobludo, trochu se pohoupeme.
386
Nějaký sklad na Trpaslíkovi
387
LISTER kouká přes zábradlí. Inkvizitor se houpe na provaze nad velmi hlubokou propastí.
388
LISTER:
LISTER: Nějak se to s tebou houpá.
389
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Co to děláš?
390
LISTER:
LISTER: Tak nebo onak, dneska jsi zabil spoustu mejch přátel. Řekl bych, že sis to u mě definitivně rozházel.
391
LISTER si zapálí cigaretu. Upustí kovovou krabičku pro demonstraci hloubky propasti.
392
LISTER:
LISTER: Hopla.
393
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Takže, ty mě teď zabiješ? Myslím, že ne. Jsi malý tlustý človíček, který nemá kuráž.
394
LISTER:
LISTER: Blbě kecáš na chlapa, co se houpe nad propastí.
395
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Nahlédl jsem ti do srdce. Ty na to nemáš.
396
LISTER zapálí provaz, který je uvázán na háku ve zdi.
397
LISTER:
LISTER: Že ne? Vsadíš svůj život?
398
Provaz se přepálí, ale LISTER ho na poslední chvíli chytne a přitáhne s námahou INKVIZITORA do bezpečí.
399
LISTER:
LISTER: Neměl jsem v úmyslu tě zabít.
400
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Ne?
401
LISTER:
LISTER: Ne. Chtěl jsem ti zachránit život.
402
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Zachránit mi život? Proč?
403
LISTER:
LISTER: Když ti zachráním život a ty mě vygumuješ, nebudu ti moct zachránit život a zhebneš. Přeber si to, hochu.
404
LISTER zahodí cigaretu, zašlápne nedopalek a hodí rukavici zpátky INKVIZITOROVI.
405
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Vracíš mi moji rukavici?
406
LISTER:
LISTER: Mám to v suchu. Nemůžeš na mě. Ostatní jsi zabil, ale já jsem v klidu. (Otočí se a chce odejít)
407
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Stůj, ještě něco. Pokud tě vymažu z historie, tak jsi nikdy neexistoval a nemohls ohrozit můj život.
408
LISTER:
LISTER: Na tom něco je.
409
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Takže tě můžu vymazat bez rizika.
410
LISTER:
LISTER: Jo.
411
INKVIZITOR mačká knoflíky na rukavici, ale místo, aby energie vystřelila ven špičkou prstu, vystřelí dozadu ze zápěstí a uzavře INKVIZITORA do červeno-oranžové bubliny.
412
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Co?
413
LISTER:
LISTER: Jo! Starej trik se zpětnym plamenem rukavice času. Právě sis koupil lístek na věčnost, ty bezbožnej ubožáku.
414
INKVIZITOR:
INKVIZITOR: Moje dílo! Moje velkolepé dílo bude zničeno!
415
INKVIZITOR i rukavice času se rozpustí. Objeví se KRYTON.
416
LISTER:
LISTER: Uf, vyšlo to!
417
KRYTON:
KRYTON: Vyšlo to?
418
LISTER:
LISTER: Krytone, seš génius!
419
KRYTON:
KRYTON: Ale ne, byl to Váš plán. Já jsem jen přeprogramoval rukavici.
420
LISTER:
LISTER: A co bude teď?
421
Opodál se objeví RIMMER.
422
KRYTON:
KRYTON: No, počkáme, až se časoprostorové kontinuum zase vrátí zpět.
423
Objeví se KOCOUR.
424
KRYTON:
KRYTON: Řekl bych, že je vhodná příležitost, abyste mi podal ruku, pane.
425
LISTER:
LISTER: Chceš podat ruku? Mám lepší nápad. (Ukáže utrhlou ruku) Podám ti hned tři!
426
KONEC.
427
Hráli:
428
Rimmer Chris Barrie Kamil Halbich
429
Lister Craig Charles Martin Sobotka
430
Kocour Danny John-Jules Miroslav Vladyka
431
Holly Hattie Hayridge Veronika Žilková
432
Kryton Robert Llewellyn Zdeněk Dušek
433
Inkvizitor John Docherty Bedřich Šetena
434
Druhý Lister Jake Abraham Martin Sobotka
435
Thomas Allman James Cormack Ivo Novák
436
Nový Allman Colin Skeaping -
437
Námět: Rob Grant & Doug Naylor
438
Scénář: Rob Grant
439
Doug Naylor
440
Koordinátor komparsu:Gareth Milne
441
Hudba: Howard Goodall
442
Casting: Jane Davies
443
Produkční poradce: Joanna Birkinshaw
444
Manažer: Irene Gibbons
445
Videoefekty: Bruce Steele
446
Jez Gibson
447
Produkční tým: Nichol Hoye
448
Mairead Curtin
449
Kamera: Rocket
450
Triky: Simon Sanders
451
Triková spolupráce: Mike Spencer
452
Hlavní elektrikář: Ron Green
453
Ovládací pult: Dai Thomas
454
Rekvizity: Paul Purdy
455
Stella McIntyre
456
Technický manažer: Jeff Jeffery
457
Videoeditor: Graham Hutchings
458
Pomocný manažer: Kerry Waddell
459
Asistent produkce: Christine Moses
460
Kostýmy: Howard Burden
461
Gill Shaw
462
Masky: Andria Pennell
463
Nina Gan
464
Vizuální efekty: Peter Wragg
465
Andy Bowman
466
Zvuk: Keith Mayes
467
Osvětlení: John Pomphrey
468
Produkční design: Mel Bibby
469
Stephen Bradshaw
470
Asistent produkce: Julian Scott
471
Režie: Juliet May
472
Grant Naylor
473
Produkce: Hilary Bevan Jones
474
Obchodní produkce: Rob Grant
475
Doug Naylor
476
Překlad: Helena Rejžková
477
Dialogy: Eva Štorková
478
Dramaturgie: Jarmila Hampacherová
479
Zvuk: Zdeněk Hrubý
480
Střihová spolupráce: Ivana Kratochvílová
481
Hudební spolupráce: Josef Hoffman
482
Asistentka režie: Jana Eliášová
483
Výroba: Otakar Svoboda
484
Režie: Janoš Vaculík
485
Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského
486
Vyrobila Grant & Naylor Production pro BBC North
487
© BBC TV MCMXCII - Česká televize 1999
488
Autoři přepisu: Jiří Charvát (Rimmer) + Tomáš Kučera (Kohy)
489
E-mail: charvat.jirka@gmail.com + kohy@cervenytrpaslik.cz
490
autor: JanDeu 2024, verze 1.0.1