Červený trpaslík - logo

Červený Trpaslík - Vyhledávání hlášek

S07E02 - Nachystejte květináče

Obloha
1
Úvodní scéna. Staré německé letadlo z II. světové války letí vzduchem.
2
V letadle
3
Uvnitř v kokpitu. Podle uniforem přítomných členů posádky a pasažérů, to vypadá, že letadlo patří nacistické armádě. Kromě PILOTA jsou zde ještě německý KAPITÁN a GESTAPÁK. KAPITÁN hladí velkého aligátora s obojkem na krku.
4
KAPITÁN:
KAPITÁN: Kde je ta holka?
5
GESTAPÁK:
GESTAPÁK: Za pět minut bude stát před popravčí četou, Herr kapitán.
6
KAPITÁN:
KAPITÁN: Výborně. A její někdejší ochránce?
7
GESTAPÁK:
GESTAPÁK: Hnije v nákladovém prostoru.
8
KAPITÁN:
KAPITÁN: Vynikající.
9
Ještě ani nedomluvili, když se odhrne závěs, oddělující kokpit a vejde muž, vypadající jako RIMMER. Má na sobě stříbřitou leteckou soupravu, pod ní světlý rolák a švihácký, foukaný účes. GESTAPÁK na něj namíří svou pistoli a KAPITÁN se zatváří překvapeně. Muž si lhostejně zapálí cigaretu a vyfoukne kouř.
10
KAPITÁN:
KAPITÁN: Ahhh, Eso Rimmer - mohl bych se zeptat, jak jste se zbavil pout?
11
Uštědří svému důstojníkovi - GESTAPÁKOVI mrazivý pohled.
12
ESO:
ESO: (Lhostejně) Stačilo jen vykloubit si obě ramena, hodit je za uši a vyklouznout z provazů. Budu sice potřebovat chirurga, aby je dal zas zpátky, ale žádnej strach: to mi nezabrání, abych zachránil princeznu Bonjellu.
13
KAPITÁN:
KAPITÁN: Jste šílený, Rimmere. Nemáte ani zbraň.
14
ESO:
ESO: Čekáte, že se vzdám?
15
KAPITÁN:
KAPITÁN: Kdepak, Rimmere, já čekám, že zahynete!
16
KAPITÁNŮV aligátor si vybral tuto chvíli, aby doprovodil slova svého pána hlubokým zařváním.
17
KAPITÁN:
KAPITÁN: (Ke GESTAPÁKOVI) Vezměte ho zpátky. Během deseti minut mu vysvětlíte
18
naše plány a pak ho... vyhodíte z letadla.
19
GESTAPÁK:
GESTAPÁK: (Mávne pistolí) Jdeme!
20
ESO se vymrští, sebere GESTAPÁKOVI pistoli a pak ho zneškodní pravým hákem. PILOT se k němu otočí ze svého sedadla, také ozbrojený, ale je zasažen kulkou než může sám zamířit. Zkolabuje a letadlo se stane neovladatelným. KAPITÁN najednou hodí aligátora na ESA, který spadne zpět do zadní části letadla. Zatímco zápasí s plazem, ztratí pistoli a ta vypadne otevřenými dveřmi z letadla. Letadlo, které se vymklo kontrole, kolísavě letí. Uvnitř v kokpitu KAPITÁN zapálí šňůru, která vede k dynamitové náloži.
21
Trup letadla
22
ESO stále bojuje s aligátorem. Z kokpitu přichází kapitán, navlečený v padáku.
23
KAPITÁN:
KAPITÁN: Á, pane Rimmere - rád bych si s Vámi poklábosil, ale už musím letět...
24
Ukáže na zápalnou šňůru, která se syčivě nebezpečně zkracuje.
25
KAPITÁN:
KAPITÁN: Buďte tak hodný a nakrmte Snappyho. Nashle.
26
Odhodí dynamit z ESOVA dosahu a vyskočí z letadla. Šťasten padá dolů, pryč od ESA, své Nemesis.
27
ESO:
ESO: Dal bych život za pistoli.
28
Aligátor vyrazí z otevřené tlamy hluboké zavrčení přímo do jeho tváře.
29
ESO:
ESO: Nebo za kýbl ústní vody.
30
S vědomím blížícího se výbuchu si ESO, stále bojující s aligátorem, začne vytahovat dlouhé lano a připravuje se na pád z letadla.
31
Volný pád
32
Kamera sleduje KAPITÁNA v úniku z letadla, než se znovu vrátí k ESOVI, který připevňuje lano k aligátorovu obojku.
33
Zpátky ke kapitánovi: Za jeho zády letadlo vyletí do povětří, roztrhané dynamitem.
34
KAPITÁN:
KAPITÁN: (Směje se) Ah, sbohem Eso Rimmere! Byl jste důstojným protihráčem!
35
Vrhne pohled přes rameno a zůstane nevěřícně civět. Střih na ESA, který stojí na aligátorovi jako na surfu, jednou rukou drží lano a řídí ho. KAPITÁN na něj vypálí bez účinku několik výstřelů. ESO nasměruje aligátora tak, aby sevřel do tlamy KAPITÁNOVU hlavu. Potom natáhne ruku, vytrhne KAPITÁNOVI zbraň z ochablých prstů a odepne mu popruhy od padáku. Zatímco se KAPITÁN se svým aligátorem řítí pryč z dohledu, ESO si navlékne volný postroj a zapne přezky.
36
ESO:
ESO: (Volá dolů) Naper si nácka, kamaráde!
37
Zatáhne triumfálně za lanko a padák se nad ním roztáhne. Snáší se zvolna k zemi.
38
Území na základně nacistů
39
Někde venku na základně, stojí v řadě připravená, popravčí četa. Nedaleko od nich je k dřevěnému kůlu řetězy připoutána žena v červených šatech. DŮSTOJNÍK, stojící napravo od řady střelců, se chystá dát jim rozkaz k palbě.Ve chvíli, kdy to udělá, je přerušen ESEM, padajícím z nebe. ESO vytáhne svou získanou pistoli, odstřelí důstojníka a vyřídí polovinu popravčí čety. Během toho je sám zasažen do prsou.
40
ESO:
ESO: (Rozladěně) Tohle je můj nejlepší oblek!
41
Rychle zlikviduje zbývající členy čety, odepne si padák, seskočí a probourá se dřevěnou střechou zásobovacího skladu. Vojáci se soustředí přede dveřmi a na rozkaz do nich začnou zuřivě pálit. Když je jiný přeživší DŮSTOJNÍK konečně zastaví, jsou dveře prostřílené jako cedník. Chvíli čekají a DŮSTOJNÍK se samolibě usmívá. Najednou se dveře prudce vylomí a z nich vyjede nezraněný ESO na motorce. Vojáci uskakují z cesty a ESO se rychle blíží k připoutané ženě. V jízdě vytáhne
42
pistoli a namíří na ní. V předtuše jisté smrti, žena odvrátí hlavu. ESO vypálí dvě přesně mířené střely, které roztrhnou princezniny řetězy a ty sklouznou na zem. ESO prudce zabrzdí vedle princezny.
43
ESO:
ESO: Princezna Bonjella? Eso Rimmer. Na vysvětlování bude čas později, zrovna tak jako na sex.
44
PRINCEZNA:
PRINCEZNA: (Uchvácená) To je frajer!
45
PRINCEZNA si nasedne za ESA, který uhání pryč a zároveň kolem sebe střílí po nepřátelích. Za chvíli mu pistole cvakne naprázdno a tak jí odhodí.
46
ESO:
ESO: Držte se, princezno!
47
PRINCEZNA:
PRINCEZNA: Prosím tě, Eso, říkej mi Beryl!
48
Motorka se rychle blíží k pevné, cihlové zdi. ESO stiskne červený knoflík, z výfuku vyšlehne oheň a stroj se hladce vznese vysoko přes zeď. ESŮV nepřipravený pronásledovatel probourá se svou motorkou zeď a vzápětí následuje exploze.
49
ESO:
ESO: Má po Eintopfu, nácek!
50
ESŮV motocykl se zvedá do neuvěřitelné výšky. Na základně přiběhnou ke zničené zdi dva němečtí vojáci a zírají nahoru na rychle unikajícího hrdinu.
51
PRVNÍ NĚMECKÝ VOJÁK: Er ist davongekommen! Ich kann gar nicht glauben, dass er davongekommmen ist!
52
[Titulek: Ten chlap nám upláchnul! Nechápu, jak tohle někdo mohl dokázat!]
53
DRUHÝ NĚMECKÝ VOJÁK: Das war Eso Rimr! Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind! [Titulek: To byl Eso Rimr! Máme štěstí, že jsme vůbec zůstali naživu!]
54
Najednou z nebe tvrdě přistane zapomenutý aligátor a srazí oba VOJÁKY, kteří pod ním stáli. Přiběhne k nim TŘETÍ VOJÁK a ohromeně zvedne oči k nebi. Na modré obloze řídí ESO zázračně svůj motocykl a píše bílým kouřem z výfuku zprávu:
55
„Nachystejte mi uzenáče, na snídani jsem zpátky.“
56
TŘETÍ NĚMECKÝ VOJÁK: Was fuer ein Kerl! [Titulek: To je frajer!]
57
Hluboký vesmír
58
Kosmik oblétá prstencovou planetu.
59
Koridor Kosmiku
60
KRYTON a LISTER procházejí tmavým, kovovým koridorem v Kosmiku.
61
KRYTON:
KRYTON: Pane, nemůžu uvěřit, že to chcete provést.
62
LISTER:
LISTER: Jsem chlap, Krytone. A mám mužský potřeby a touhy.
63
Projde dveřmi.
64
Simulační komora
65
KRYTON stiskne pár kontrolek na panelu u dveří, pak vstoupí a dveře se zavřou. Je na nich nápis „Simulátory umělé reality“.
66
KRYTON a LISTER se ocitnou v tmavé, čtvercové místnosti s počítačovým panelem na zdi a velkým
67
automatem uprostřed. KRYTON a LISTER si sednou k přístroji a LISTER si začne zouvat boty.
68
KRYTON:
KRYTON: Co takhle ledovou sprchu, pane?
69
LISTER:
LISTER: Letošní příděl vody na ledový sprchy jsem spotřeboval, Krytone. Dneska ráno jsem se díval do lodních záznamů. Hele, jestli to půjde takhle dál, moje libido vyvolá sucho.
70
Sklopí se zabzučením svou simulátorovou masku.
71
KRYTON:
KRYTON: Podle Vás je tohle řešení?
72
Terén v umělé realitě
73
KRYTON a LISTER jsou dopředu přes rozlehlý, travnatý terén, v pozadí se stromy a keři. Slunce jasně svítí. LISTER je oblečen ve starodávné drátěné košili a černé suknici jako rytíř, zatímco KRYTON má šaty pážete. Nese malou, červenou knihu.
74
LISTER:
LISTER: Já vim, ale máš snad jinej nápad?
75
KRYTON:
KRYTON: Jít do simulátoru s knihou švindlů a svádět královnu z Kamelotu? Nemám slov. To je zvrácená představa rytířskosti.
76
LISTER:
LISTER: Seš můj věrnej služebník, nebo ne?
77
KRYTON:
KRYTON: Je mi hanba, že Vás doprovázím! Takhle trapně jsem se cítil jen tehdy, když mi omylem spadla tříselní skříňka panu Rimmerovi do polévky.
78
Turnaj v simulátorovém Kamelotu
79
Na území Kamelotu stojí pavilónek, ve kterém sedí KRÁL s KRÁLOVNOU z Kamelotu. V popředí jsou venkované, vojáci a koně. Trubka troubí fanfáru. Přicházejí LISTER a KRYTON.
80
KRÁL:
KRÁL: (Obrací se k zástupu) Najde-li se v našem království muž, jenž si troufne vyzvat na souboj nejlepšího rytíře. (Králův RYTÍŘ vystupuje z davu)
81
Nadšené výkřiky se ozývají z davu a RYTÍŘ kyne vděčně rukou.
82
LISTER:
LISTER: (Předstoupí) Já, Výsosti!
83
KRÁL:
KRÁL: A kdo Vy jste?
84
LISTER:
LISTER: Lister z Magorie.
85
KRÁL:
KRÁL: Rytíři, přijímáte tuto výzvu od... „Listera z Magorie“?
86
RYTÍŘ:
RYTÍŘ: Ano, Výsosti.
87
KRÁL:
KRÁL: A jakou odměnu budeš žádat, pokud vyhraješ?
88
RYTÍŘ:
RYTÍŘ: Nežádám ničeho. Sloužit králi je mi odměnou.
89
Nadšené výkřiky z davu a RYTÍŘ zvedne mírně ruku.
90
KRÁL:
KRÁL: A Vy... „Listere z Magorie“, co budete žádat Vy, pokud porazíte mého nejlepšího rytíře?
91
LISTER:
LISTER: Já budu žádat noc a den v lůžku tvé drahé paní.
92
Výkřiky znechucení z řad diváků.
93
KRÁL:
KRÁL: „Noc a den v lůžku mé drahé paní“?!
94
KRÁLOVNA:
KRÁLOVNA: (Povstane a promluví s výrazným francouzským akcentem) Tu výzvu phřijímáme.
95
KRÁL:
KRÁL: Vážně?
96
KRÁLOVNA:
KRÁLOVNA: Oui.
97
KRÁL vstane a nakloní se ke královně.
98
KRÁL:
KRÁL: (Tlumeně) Paní má, o tom bychom si měli promluvit.
99
KRÁLOVNA:
KRÁLOVNA: Nevěhříš svému nejlepšímu hrytíhři, že shrazí hlavu tomu dhrzému psovi?
100
KRÁL:
KRÁL: To ano! Tak trochu.
101
KRÁLOVNA:
KRÁLOVNA: Pak tedy phřijímáme.
102
KRÁL:
KRÁL: (Stále vypadá nejistě) Rytíři, chci mužství toho lumpa na stříbrném podnosu...
103
LISTER:
LISTER: (Znepokojeně) Hele, v klidu, jo?
104
KRÁL:
KRÁL: ...a pak ho rozpárej a vnitřnosti předhoď havranům!
105
Mohutné nadšení davu.
106
LISTER:
LISTER: Ty jsou horší než fanoušci Leedsu!
107
KRYTON, LISTER a králův RYTÍŘ odejdou ke svým koním. LISTER se vyšvihne do sedla a znovu zazní fanfára.
108
KRÁLOVNA:
KRÁLOVNA: Až můj khrajkový kapesník dothřepetá na zem, souboj může začít!
109
Rytířský turnaj
110
LISTER:
LISTER: To tvoje "rrr" je k pomilování. Rrrrrarr!
111
KRYTON:
KRYTON: Být Vámi, pane Galahade, soustředil bych se na opakování Vašich švindlů.
112
Podá mu přilbu. Hluk z davu se mísí s dramatickou hudbou. Vzrušení dosáhne vrcholu, když KRÁLOVNA upustí kapesníček. Oba bojovníci sklopí svá hledí, pozvednou kopí a vyrazí do útoku.
113
LISTER:
LISTER: Švindl číslo jedna: heslo „osel“. Ha!
114
Ve chvíli, kdy zaútočí, změní se RYTÍŘŮV kůň v malého Shetlandského poníka. LISTER se směje, zvedne hledí, tasí meč a srazí RYTÍŘOVI hlavu. Ta proletí vzduchem a přistane KRÁLOVI v klíně. KRÁL nevěřícně zírá na vracejícího se LISTERA.
115
U pavilónku
116
LISTER přestupuje před KRÁLE s KRÁLOVNOU a sundává si přilbu.
117
LISTER:
LISTER: Jdu si pro svou odměnu, králi.
118
Dav se bouří, když záhadně se usmívající KRÁLOVNA vstane, vyjde ze stanu a připojí se k LISTEROVI. KRYTON zahanbeně skrývá tvář a výkřiky a jekot sílí, jak se LISTER s KRÁLOVNOU blíží k malému stanu.
119
KRÁL:
KRÁL: (Volá na ně) Křesťanský svět nezná většího zloducha! A přísahám, že tvůj úmysl svést mou paní nevyjde!
120
Vytáhne bytelný klíč.
121
Dav je nadšen.
122
LISTER:
LISTER: Švindl dvě: heslo „pás cudnosti“.
123
KRÁLOVNA se najednou zastaví a zavrtí boky. Něco těžkého spadne na zem , ukryté pod jejími šaty. Když znovu vykročí dopředu, nechá za sebou uvolněný kovový pás cudnosti. LISTER ji zavede do stanu a podrážděný KRYTON za nimi rozpačitě zavře.
124
KRYTON:
KRYTON: Odporné. Vysloveně odporné. (Rychle odejde)
125
KRÁL:
KRÁL: Pokud ten, jenž se zove Listerem z Magorie, má v těle špetku cti, tak se stan ihned rozpadne...
126
Krátký pohled na stan, který se začíná rytmicky natřásat.
127
KRÁL:
KRÁL: ...on mi vrátí mou paní a odprosí mě!
128
Jedna chlopeň stanu se zvedne a Lister vykoukne.
129
LISTER:
LISTER: (Roztouženě) Nemáte někdo šlehačku?
130
KRÁL:
KRÁL: „Šlehačku“?
131
Hluboký vesmír
132
ESŮV dimenzionální raketoplán letí vesmírem.
133
POČÍTAČ:
POČÍTAČ: (Hlas) Eso, potřebujeme najít nějaký blízký rozměr.
134
ESO:
ESO: (Hlas) Rozumím, počítači. Připrav se k přeskoku.
135
Vesmír kolem lodi se zdeformuje a pak loď zmizí z dohledu.
136
Klání v simulátoru
137
KRYTON stojí vedle třesoucího se stanu, ve kterém je stále LISTER. Najednou všechny kulisy kolem nich zmizí a oni zůstávají v pustině. LISTER má teď na sobě jen dlouhý nátělník a je velice zklamaný.
138
LISTER:
LISTER: Hele!! Co se to děje?
139
KRYTON:
KRYTON: Výpadek proudu! Něco je s elektrikou.
140
Oba zmizí.
141
Simulační komora
142
Zní siréna a poplašné kontrolky bláznivě blikají. KRYTON a LISTER odpojují všechny elektrody a senzory. LISTER má sundané kalhoty a kolem třísel důmyslné zařízení, které potřeboval v simulátoru. Naštěstí si ho odmontuje mimo záběr
143
kamery, během rozhovoru s KRYTONEM.
144
LISTER:
LISTER: Červený, zelený i modrý poplašný světla blikaj! Co to znamená?
145
KRYTON:
KRYTON: Buďto na nás někdo útočí, nebo máme diskotéku.
146
Koridor Kosmiku
147
KRYTON v maximálním „zdrhacím“ režimu proběhne dveřmi až na konec koridoru a zamíří ke kokpitu.
148
Vesmír
149
Kosmik se zachytil v dimenzionální trhlině a prudce se třese.
150
Kokpit Kosmiku
151
V kokpitu jsou KOCOUR a RIMMER. Oba jsou zaměstnáni snahou dostat nějakou reakci z panelů a konzolí, které chrlí spršky jisker. Poplašná siréna dodává celé scéně divoké osvětlení. RIMMER štědře skrápí kokpit malým hasícím přístrojem.
152
KOCOUR:
KOCOUR: (Snaží se překřičet rámus) Jsme v koncích! Nic nefunguje! Řízení je v tahu, rakety jsou fuč a letíme do iontový bouře v sektoru 12.
153
Vstupují LISTER a KRYTON. Zaujmou svá stanoviště.
154
RIMMER:
RIMMER: Dobrýtro!
155
KRYTON:
KRYTON: Bože, co se to tady děje?
156
RIMMER:
RIMMER: Jakási energie zlikvidovala generátory.
157
LISTER:
LISTER: Příčina?
158
KOCOUR:
KOCOUR: Předmět tak obrovské energie a osobního kouzla, že vyřídil siť! Myslel jsem, že jsem to já, ale asi jde o interdimenzionální skok.
159
KRYTON:
KRYTON: Jde určit podrobněji?
160
RIMMER:
RIMMER: (Otráveně) Tyhle kousky provádí jediný šílenec a to švarný kapitán „Pazneht“ alias Eso Rimmer. Ježiši, ať to není on nebo se zblázním.
161
KOCOUR:
KOCOUR: (Do komunikačního mikrofonu) Na příjmu loď Jupiterské důlní společnosti Kosmik, udejte prosím svou totožnost.
162
Na monitoru se objeví ESO, sedící v kokpitu svého raketoplánu.
163
ESO:
ESO: (Z mikrofonu) Říkal jsem, že budu na snídani zpátky. Už jsou ty uzenáče, hoši?
164
RIMMER začne zoufale mlátit hlavou do konzole.
165
KOCOUR:
KOCOUR: (Nadšeně) Čau, frajere! Jak se vede?
166
ESO:
ESO: (Z mikrofonu) Když tě vidím, tak mi je hned líp, brachu. To je tvůj nový oblek? Má větší říz než celá stránka nejlepších bonmotů Oscara Wildea pokapaná citrónem a vražená někomu do oka.
167
KOCOUR:
KOCOUR: Nó, to tě musel ohromit. Dík, kámo!
168
RIMMER:
RIMMER: Podle všeho máme posledních tři tisíce pytlíků na zvracení. To nemůže stačit.
169
Přistávací dok
170
Nedávná úžasná expanze Kosmika zahrnuje i plně funkční přistávací dok, kde nyní stojí ESOVA loď. Kamera se k ní přiblíží.
171
Strojovna
172
Uvnitř čekají LISTER, KRYTON a KOCOUR. Vstupuje ESO.
173
LISTER:
LISTER: Skvělý, že ses ukázal! Jak se máš?
174
ESO potřese LISTEROVI rukou a málem mu přitom vykloubí rameno.
175
ESO:
ESO: Výborně, Rampo. Asi jsem prosvištěl moc blízko, ale počítač udělal chybičku. Chudák, je do mě blázen a neví ani, co je za den.
176
KRYTON:
KRYTON: No, a co jste celou tu dobu dělal?
177
ESO:
ESO: Nic extra. Zachránil jsem pár vesmírů, svrhnul pár diktátorů, odmítnul hromady nevěst a nechal si seřídit světla.
178
Odejde.
179
KOCOUR:
KOCOUR: To je frajer!
180
Střední sekce Kosmiku
181
RIMMER sedí u hlavního stolu a sleduje ESŮV příchod na monitoru. Když vidí KOCOURA odcházet z přistávacího doku po ESOVI, odvrátí se od monitoru se zhnusenou tváří a přikáže:
182
RIMMER:
RIMMER: Vypnout!
183
Vstupuje ESO v doprovodu LISTERA, KRYTONA a KOCOURA.
184
ESO:
ESO: A co je novýho u vás, kluci? Arnie?
185
RIMMER:
RIMMER: (Sarkasticky) Já osobně jsem měl dost napilno, Arnolde. Začal jsem totiž připravovat velkou historii kapes. Shromáždil jsem všechna písmenka do polévky, roztřídil je a seřadil je hezky podle abecedy.
186
KOCOUR:
KOCOUR: (K ESOVI) Vezmu tě do kajuty, máme si toho tolik co říct! Pro začátek mi prozraď, kam chodíš k holiči!
187
ESO:
ESO: Díky, Kocoure, ale jsi skvělý pilot, tak zůstaň u kormidla.
188
KOCOUR se začne pyšně nadýmat.
189
ESO:
ESO: Mimochodem, je to astrosalón v sektoru Theta, čtyřiadvacátý rozměr. Ptej se na Alfonze.
190
KOCOUR:
KOCOUR: Jóóóóúú jééé! Senza!
191
ESO začne stoupat po schodech vedoucích ke kajutám.
192
ESO:
ESO: Arnie, nechceš se projít?
193
RIMMER:
RIMMER: (Ledově) Ne, děkuji. To bych si radši pomazal genitálie rybí pastou a strčil je do tůňky plné piraní.
194
ESO:
ESO: Aha, takže ne.
195
Odejde.
196
LISTER:
LISTER: Tak Rimmere, běž za ním.
197
RIMMER:
RIMMER: Nechce se mi.
198
KRYTON:
KRYTON: Ale on chce, abyste tam šel.
199
RIMMER:
RIMMER: A já zas chci, aby se tím trapným machrováním zadusil. Nemůžeš mít všechno, co chceš.
200
LISTER:
LISTER: Ale řekl si o to. Cejtí se k tobě připoutanej.
201
RIMMER:
RIMMER: Radši bych ho viděl připoutanýho lepidlem k rozzuřenýmu křečkovi.
202
Ostatní se na něj neoblomně dívají.
203
RIMMER:
RIMMER: No dobře, já už tam jdu! ...žiši!
204
Následuje ESA.
205
Koridor vedoucí podél ubikací
206
Přicházejí RIMMER a ESO.
207
RIMMER:
RIMMER: Tak pojď, ukážu ti kajutu. Tudy asi tak padesát metrů, pak doprava. Čau!
208
RIMMER odejde dveřmi po straně koridoru. ESO se náhle chytí za hrudník, zasténá a zapotácí se. RIMMER ho zaslechne a vrátí se podívat.
209
ESO:
ESO: Asi - budu potřebovat trochu píchnout.
210
Ubikace
211
Vstupují RIMMER a ESO. RIMMER podpírá svým ramenem z tvrdého světla napůl bezvědomého ESA. Projdou dveřmi a ESO se zhroutí na postel.
212
RIMMER:
RIMMER: Já to věděl! Před lidmi ze sebe děláš bouráka, ale přitom jsi drsný asi tak jako medvídek na hraní. Copak je s tebou? Cestovní nevolnost? Nebo tě zase příliš svírají trenýrky?
213
ESO:
ESO: Chápu, že to vypadá jako ze špatné hry, ale zdá se... že jsem na odchodu.
214
RIMMER:
RIMMER: Cože jsi?
215
ESO:
ESO: Jem na cestě do věčných lovišť. Ztrácím své právo na dech.
216
RIMMER:
RIMMER: Ty umíráš?
217
ESO:
ESO: Kápnul jsi na to. Tvůj mozek je rychlejší než děcko po prvním kari.
218
RIMMER:
RIMMER: Ty fakt umíráš?
219
ESO se zvedne z postele a opře se o zeď.
220
ESO:
ESO: Arnie, chci, abys byl příští Eso Rimmer.
221
RIMMER se směje a pobaveně tleská rukama.
222
ESO:
ESO: Myslím to vážně.
223
RIMMER:
RIMMER: Patří blábolení k tvým symptomům?
224
ESO:
ESO: Vesmír potřebuje svého hrdinu, jenž by napravoval křivdy a byl odvážný, obětavý a zároveň pohledný.
225
RIMMER:
RIMMER: A ty myslíš, že jsem to já?
226
ESO:
ESO: Svému osudu neujdeš.
227
RIMMER:
RIMMER: Mám skončit jako někdo, kdo neuspěl v konkurzu na striptéra?
228
ESO:
ESO: Máš z toho jenom strach. Bojíš se, že nejsi dost dobrý. Vždycky jsi chtěl být hrdina.
229
RIMMER:
RIMMER: Já nejsem ty. To jsme si ujasnili už posledně.
230
RIMMER se otočí a odchází.
231
ESO:
ESO: Já nejsem ten sekáč, který tu byl minule.
232
RIMMER, téměř už v průchodu, se zastaví a vrátí se zpátky. ESO se pod náhlým přívalem bolesti chytí za hrudník a klesne na kavalec.
233
ESO:
ESO: Dostal jsem se k výpusti neutronové nádrže v dimenzi 165. Já jsem hologram, stejně jako ty.
234
RIMMER:
RIMMER: Eso už nežije?
235
ESO se s vypětím všech sil narovná a podívá se na RIMMERA.
236
ESO:
ESO: Vzal jsem to po něm a chci, abys to ty vzal po mně.
237
ESO rozevře svou bundu, ze které se řine nezdravé zelené světlo a strašidelně ozařuje RIMMEROVU šokovanou tvář.
238
RIMMER:
RIMMER: Proboha! Co je to za svinstvo?
239
ESO:
ESO: (Opět se zahalí) Moje holosrdce je nadranc, viděls energetický únik. Elektromagnetickou radiaci, moc mi nezbývá. Asi tolik, kolik obyčejně strávím milováním - tak 12 hodin, možná míň. Pak už nebudu mít sílu, abych tě vycvičil.
240
ESO se opře o stůl a upře na RIMMERA pevný pohled.
241
ESO:
ESO: Co ty na to?
242
Pauza. RIMMER odejde.
243
Vesmír
244
Kosmik oblétá planetu.
245
Ošetřovna
246
ESO sedí v diagnostickém křesle, zatímco LISTER manipuluje s kontrolkami a konzolemi.
247
ESO:
ESO: To je součást legendy, já nejsem první Eso, dokonce ani druhý. Těch už bylo, no řekněme, víc než pár. Když jeden umírá, musí za sebe najít náhradu v paralelní dimenzi. Všichni začínáme jako housenky a končíme jako motýli.
248
LISTER:
LISTER: Tenhle srab při prvním náznaku nebezpečí zaleze pod stůl s cedníkem na hlavě.
249
ESO:
ESO: Ty posuzuješ knížku podle obálky.
250
LISTER:
LISTER: Nesrovnával bych Rimmera s knížkou, ta má aspoň nějakej hřbet.
251
ESO:
ESO: Já ho vycvičím. Po tobě chci jediné - promluv s ním, přesvědč ho.
252
Střední sekce Kosmiku
253
RIMMER sedí u stolu a čte knihu. Vstupuje LISTER. LISTEROVI dává očividně těžkou práci potlačit smích a pochichtává se.
254
RIMMER:
RIMMER: Co je? Čemu se směješ?
255
LISTER:
LISTER: Ničemu, ničemu.
256
LISTER zamíří ke kuchyňce. Začne se znova smát a stěží to v sobě dusí.
257
RIMMER:
RIMMER: Ale běž, zaručeně to něco je. Jistě jsi slyšel něco velice zábavného. Tak co to je?
258
LISTER si vezme z ledničky plechovku ležáku.
259
LISTER:
LISTER: Jenom to, že jsem zrovna slyšel, že máš bejt další Eso Rimmer...
260
LISTER propukne v nevázaný řehot.
261
RIMMER:
RIMMER: Ano, bohužel si ale musím přebrat svoji sbírku bot, jinak bych po tom skočil.
262
LISTER:
LISTER: Ale rozumíš, ty a další Eso... (Smích) Už to fakt vidím.
263
LISTER nechá RIMMERA a jde do kokpitu. Dotčený RIMMER ho následuje.
264
RIMMER:
RIMMER: Není to zas tak směšné!
265
Kokpit
266
LISTER si s pobaveným úsměvem sedne do křesla pilota. Za ním přichází RIMMER.
267
RIMMER:
RIMMER: Jiné moje verze se jím už staly. A kdybych nebyl tak nepostradatelný tady, tak bych tu nabídku i přijal.
268
LISTER:
LISTER: Neber si to nějak zle, ale ty na to prostě nemáš. Dyť seš fňukna, zbabělec, tupoun, ufňukánek, neurotik, křivák a ubožák a hlavně velkej kus vola. Neuraž se, ale vrať se na zem. I eunuch má větší koule než ty.
269
RIMMER:
RIMMER: (Napruženě) A právě v tomhle, drahý karižroute, jsi úplně vedle. Protože já jsem Esovu nabídku přijal a výcvik začíná...
270
Podívá se na hodinky.
271
RIMMER:
RIMMER: ...právě teď.
272
Odejde a nechá LISTERA samotného s prohnaným úsměvem.
273
Simulační komora
274
ESO připojil sebe a RIMMERA k simulátoru umělé reality. Každý sedí na jednom sedadle u stroje.
275
Horský průsmyk
276
ESO a RIMMER sedí oba na létajících kobercích, které se rychle vznášejí nad vysokými, zasněženými vrcholky hor.
277
RIMMER:
RIMMER: Proč jsi mě vzal zrovna sem?
278
ESO:
ESO: Vidíš ty hory, Arnie? Pláně a hřebeny. Tady musíš začít, aby se z tebe stal Eso Rimmer.
279
RIMMER:
RIMMER: Ne, tady musím začít, abych se stal jódlujícím bernardýnem.
280
ESO:
ESO: Teď se soustřeď! Vítr ti šlehá do tváří, buď tím větrem, Arnie. Uvolni tu divokou sílu, která v tobě dříme. Buď tím kuguírem, který se svobodně prohání po horách.
281
RIMMER:
RIMMER: Mám být co?
282
ESO:
ESO: Ty to dokážeš, soustřeď se, hochu!
283
RIMMEROVA tvář se svraští v úporné snaze.
284
ESO:
ESO: Vidíš tu šelmu? To si ty, vidíš jí?
285
V RIMMEROVĚ mysli se vynoří obraz křečka pravidelně běhajícího v malém kole.
286
RIMMER:
RIMMER: Joo, trochu.
287
Vesmír
288
Kosmik oblétá další planetu.
289
Ubikace
290
Přichází RIMMER.
291
RIMMER:
RIMMER: Končím, nikdy ze mě nebude Eso! Pokus se nezdařil! Vzdávám to.
292
Vstupuje ESO, namáhavě se opře o rám dveří.
293
ESO:
ESO: Celý život jsi jen něco vzdával.
294
RIMMER:
RIMMER: Snad kdybych měl víc času!
295
ESO:
ESO: V týhletý komedii jsem já už dohrál. Buď teď, nebo nikdy.
296
ESO vytáhne ze své letecké bundy malý předmět.
297
RIMMER:
RIMMER: Co to je?
298
ESO:
ESO: Naše holosrdce.
299
ESO stiskne tlačítko na ovladači holosrdcí a RIMMER je náhle oblečen ve stejné letecké soupravě jako ESO. ESO odhodí ovladač na kavalec, najde v kapse sluneční brýle a podá je RIMMEROVI.
300
ESO:
ESO: Jestli ti posádka spolkne, že ty seš já, tak jsi připraven.
301
ESO neočekávaně sejme svou šviháckou paruku a podá ji překvapenému RIMMEROVI. RIMMER si ji nešikovně nasadí naopak. ESO se skácí na kavalec.
302
RIMMER:
RIMMER: (Žalostně) Já nejsem připraven!
303
ESO:
ESO: No tak si to nasaď obráceně.
304
RIMMER otočí paruku, nejistě si nasadí brýle a odejde.
305
Koridor Kosmiku
306
Osamělý v koridoru Kosmika si RIMMER zkouší roli ESA Rimmera.
307
RIMMER:
RIMMER: (S hlubokým přízvukem) „Jmenuju se Rimmer.“
308
RIMMER pohodí hlavou a přitom si srazí sluneční brýle z nosu.
309
RIMMER:
RIMMER: Oh, „Eso Rimmer.“ Takovej trapas.
310
Zamíří ven z koridoru, když se před ním otevřou dveře a vejde KRYTON.
311
KRYTON:
KRYTON: Ah, náš pan Eso. Nic Vám nechybí?
312
RIMMER:
RIMMER: (Svým obvyklým hlasem) Co? Jo, jo, Krytone, Kryťáku. Uh, no jasně, nic mi nechybí.
313
KRYTON:
KRYTON: Určitě, pane? Mluvíte trochu jinak.
314
Odkašle a změní tón svého hlasu, aby se co nejvíc podobal ESOVU.
315
RIMMER:
RIMMER: Ea, nemoh` bys to upřesnit?
316
KRYTON:
KRYTON: No, o šedesát procent víc jako lasička.
317
RIMMER:
RIMMER: Ahhuchrchr..., chrapot... nastyd` jsem. Chytil jsem nějakého vira. Holografického vira. Lidi napadá taky. I Arnie ho chytil, a proto musel do karantény. Nikdo k němu nesmí.
318
KRYTON:
KRYTON: Božínku, chtěl jsem se zeptat, pane, asi tak před půl rokem nám došly zásoby alobalu. Neměl byste navíc jednu bundu, ve které bychom mohli upíct kuře?
319
RIMMER:
RIMMER: Tak hele, ty zlodějskej hajzlíku... Ohhhhhh! Nezlob se, bohužel ne. Tak zatím.
320
Odchází a KRYTON za ním vyjeveně kouká.
321
Koridor u simulační kabiny
322
Přichází RIMMER, stále nervózní a nejspíš plánuje výlet do ESOVY horské simulace. Když zajde za roh, všimne si bílého kouře, který se valí ze vstupu do simulátoru. Zmateně ho začne zkoumat. Náhle se dveře otevřou a z dýmu vystoupí rázně
323
postava. Je ve stejné výstroji jako KRÁLŮV RYTÍŘ z LISTEROVY hry. RIMMER couvne zpátky ke zdi, nejistý, co se děje.
324
RYTÍŘ:
RYTÍŘ: (Povědomým hlasem) Buď pozdraven, pane. Přišel jsem, abych našel padoucha jménem „Lister z Magorie“.
325
RIMMER:
RIMMER: (Zaznamená jeho velký meč) Hele, klídek, kamaráde. Nějak se dohodnem.
326
RYTÍŘ:
RYTÍŘ: Ty patříš k jeho družině?
327
RIMMER:
RIMMER: Ea, svým způsobem.
328
RYTÍŘ:
RYTÍŘ: Tak to se připrav na smrt!
329
Kavalírsky hodí RIMMEROVI meč, se kterým se má bránit. Nepřipravený RIMMER ho zachytí za čepel a nemotorně ho drží před sebou. Bez dalších průtahů RYTÍŘ zaútočí na RIMMERA a začnou spolu bojovat. Z RIMMEROVY strany to znamená spíš uhýbání a chaotické úskoky, i když se mu vcelku daří držet si rytíře od těla, než je na chvíli zahnán ke zdi.
330
RIMMER:
RIMMER: Nechcete si radši promluvit? Nad šálkem čaje s koblihou?
331
RYTÍŘ houževnatě pokračuje v pronásledování RIMMERA, jeho meč sviští a jiskřivě zasahuje zásobovací přihrádky a přístupový žebřík. Po odvrácení další série smrtících úderů se RIMMER dostane opět do těžké situace.
332
RIMMER:
RIMMER: Tak dobře, co takhle vdolečky se šlehačkou? Čokoládový dort? Marcipán?
333
RYTÍŘ přitvrdí svůj útok a RIMMER vezme nohy na ramena. Uprostřed své paniky zjistí, že se dostal na konec koridoru, který se stáčí dál do lodi. Vedle sebe objeví na polici svou šanci na záchranu - bazukoid. Když je RYTÍŘ téměř před ním, popadne RIMMER bazukoid, napřáhne ho před sebe a začne pálit na rytíře, který spadne na záda a chvíli sebou trhavě škube.
334
RIMMER:
RIMMER: (Ohromený) Páni! Já to dokázal!
335
Utíká pryč. Najednou se ležící rytíř zvedne. Jde k bazukoidu, který použil RIMMER, zvedne ho, vyjme zásobník s náboji. Na modrém zásobníku je slovo „SLEPÉ“. RYTÍŘ vloží do bazukoidu jiný zásobník, červený s nápisem „OSTRÉ“ a původní zásobník si schová. Bazukoid vrátí na místo. Potom zvedne hledí své přilby - je to LISTER.
336
LISTER:
LISTER: (RYTÍŘOVÝM hlasem) Takže zatím -
337
Vytáhne z pusy malý kovový modulátor hlasu.
338
LISTER:
LISTER: - všechno klape.
339
Ubikace
340
ESO leží na posteli v očividné trýzni. Přibíhá vzrušený RIMMER.
341
RIMMER:
RIMMER: Já to dokázal! Takový hrdinský kousek se mi povedl jen na gymplu, když jsem Batemanovi podpálil gatě!
342
ESO:
ESO: (Slabě) Výborně, Arnie, jsem na tebe pyšný. Nachystej mi uzenáče... na snídani jsem -
343
ESOVO holosrdce praskne a zaskřípe. Obraz ESA strašidelně bíle zazáří a pak zmizí. Zůstane po něm jen rozbité holosrdce na kavalci. Vstupují KOCOUR a KRYTON.
344
KOCOUR:
KOCOUR: Tak jak je? Co je s dutohlavem?
345
RIMMER:
RIMMER: (Měkce) Ne, to ty nechápeš. To nejsem já, to je on.
346
KRYTON:
KRYTON: Pane, jste v šoku - z toho traumatu mluvíte jako pan Rimmer.
347
KOCOUR:
KOCOUR: Co se stalo?
348
Vejde LISTER. Přijde k prázdnému kavalci, uvidí holosrdce a vezme ho do ruky.
349
LISTER:
LISTER: Ah, jeden z rytířů utekl ze simulátoru. Zabil Rimmera.
350
Gestikuluje významně s holosrdcem před RIMMEREM.
351
LISTER:
LISTER: Že je to tak, Eso?
352
RIMMER zírá na LISTERA s nečitelným výrazem ve tváři.
353
Koridor Kosmiku
354
Všichni sklesle procházejí.
355
LISTER:
LISTER: Měli bysme Rimmera důstojně vyprovodit. Aspoň tohle si zaslouží.
356
KRYTON:
KRYTON: Já tomu nemůžu uvěřit.
357
KOCOUR:
KOCOUR: Já taky ne. Ještě dnes ráno jsem mu nadával.
358
KRYTON:
KRYTON: Chudák pan Rimmer. Takhle mizerně jsem se cítil, když mé náhradní hlavy hlasovaly a shodly se, že jsem ušatý šereda.
359
RIMMER jde poslední, zjevně dojatý.
360
Vesmír
361
Kosmik letí skrz záhadně osvětlenou mlhovinu.
362
Železný můstek někde v Kosmiku
363
RIMMER stojí opřený o zábradlí. Přijde k němu LISTER.
364
LISTER:
LISTER: Tak co? Už víš, co uděláš?
365
RIMMER:
RIMMER: Řek` jsem si, že ještě chvilku zůstanu. Abych nasál ten jeho charakter.
366
Nahodí neohrabaně „Esovým“ způsobem patku. LISTER se usměje nad RIMMEROVÝM ztvárněním a zadívá se na malý, kovový předmět, který drží v ruce. RIMMER si ho všimne.
367
RIMMER:
RIMMER: Co to je?
368
LISTER:
LISTER: Tohle mi dal Eso. Že prej to vezme na místo věčnýho odpočinku, kde jsou ostatní Rimmerové. Nechal jich tady víc, pro ty, co tě budou následovat.
369
RIMMER:
RIMMER: (Upřímně) Já z toho mám vítr, Listy. Nevím, jestli to zvládnu. Odejít pryč. Být Eso!
370
LISTER:
LISTER: Víš, co ti říkal, je to tvůj osud.
371
RIMMER:
RIMMER: To se mám stát nafoukaným, libovým frajerem?
372
LISTER:
LISTER: Dobře, tak byl trochu namyšlenej, ale ty můžeš bejt trochu jinej. Je to na tobě. Hele, říkal, že se s ním máš rozloučit a možná tě pak přejde strach.
373
Místnost kdesi v Kosmiku
374
Místnost, která se podobá ostatním místnostem v Kosmiku, je pochmurná, špinavá a kovová, ale u zdi je pódium vyzdobené velkým „H“ a o kousek dál řada židlí, na kterých sedí pozůstalí z Trpaslíka. Okolí osvětlují hořící svíčky. KRYTON vystoupí na pódium. LISTER, RIMMER a KOCOUR zůstanou sedět.
375
Vládne vážná nálada, kterou ještě umocňuje LISTER, vylepšený pro tuto příležitost značně nepohodlnou kravatou.
376
KRYTON:
KRYTON: Sešli jsme se tu dnes, abychom se naposledy rozloučili s panem Rimmerem. Tu a tam to byl malicherný, byrokratický, neschopný, zbabělý, takový... člověk, ale měl také své světlé stránky.
377
KOCOUR:
KOCOUR: „Tohle“ byly jeho světlý stránky.
378
KRYTON:
KRYTON: O těch kladnějších rysech jeho povahy nám teď poví něco tady pan Lister.
379
KRYTON uvolní místo LISTEROVI, který na něco takového evidentně nebyl připraven a dívá se zděšeně a vyčítavě na KRYTONA. Improvizuje.
380
LISTER:
LISTER: Dvorní eunuch Alexandra Velikého se teď setká se svým pánem. Muž, který si věšel slipy na ramínko a přišíval si svoje jmenovky na fasované kondomy, skonal. Nikdo nám ho už nevrátí. Ztratili jsme nejlepšího opraváře automatů, kterého Vesmírný sbor - ne, ne - vesmír, kdy poznal. Když měl službu on, tak se nestalo, abyste zmáčkli colu a dostali vývar s džusem. I když tohle se nám stávalo furt, ale tohle má být chvalozpěv. Neměl mnoho přátel, ale ti, které měl s ním zůstali do konce. Dokonce i Rachel, která je v mnoha ohledech teď jeho vdovou.
381
Kamera přejede podél sedících Trpaslíkovců a zastaví se u čtvrté židle, ve které sedí Rachel, opravená nafukovací panna, oblečená ve vdovských černých šatech.
382
LISTER:
LISTER: Tak čau, magore.
383
KOCOUR:
KOCOUR: Nashle, brácho.
384
KRYTON:
KRYTON: Sbohem, pane Maaa... goo...
385
RIMMER:
RIMMER: (Chraptivě) Páčko, rafane.
386
LISTER:
LISTER: A nakonec tohle: Když Rimmer zemřel na Červeném trpaslíku, tak ho Holly stvořil jako hologram, abych nezešílel - to nebyl lehký úkol. Ale jemu se to podařilo dokonale. A za tento úspěch dostane vyznamenání. Krytone, medaili „Prvního důstojníka Rimmera“, vlož prosím do jeho rakve.
387
KRYTON:
KRYTON: Provedu, pane.
388
KRYTON něžně přiloží odznak ke zničenému holosrdci a zaklapne za nimi víčko malého pouzdra. LISTER pak zavře rakev do otvoru na odpadky a slavnostně ji vystřelí do vesmíru.
389
LISTER:
LISTER: Pánové: První důstojník Rimmer.
390
LISTER předvede plné rimmerovské zasalutování a ostatní ho zopakují.
391
VŠICHNI:
VŠICHNI: První důstojník Rimmer.
392
Vesmír
393
Následujíc rakev, proletí Kosmik jakousi vířivou singularitou a pak ji ztratí mezi stovkami podobných pouzder. Kamera se
394
vzdaluje a teď je vidět, že ze stovek jsou tisíce, potom milióny a bilióny - které dohromady tvoří tenký proužek přecházející v mihotavý pás, ten se ukáže být majestátním prstencem okolo obrovské planety z plynu.
395
Kokpit Kosmiku
396
LISTER a RIMMER vyhlížejí ven.
397
RIMMER:
RIMMER: Takových Rimmerů...
398
LISTER:
LISTER: Tak to vidíš. Ze všech se stali Esa. Předali štafetu. Fakt chceš ten řetěz přerušit?
399
Přistávací dok
400
Stále zde stojí ESOVA loď, tankuje, má odklopenou vrchní část a v jejím kokpitu sedí nově zrozený ESO RIMMER.
401
ESO RIMMER: Bylo to skvělý, hoši.
402
LISTER:
LISTER: Tak čau.
403
KOCOUR:
KOCOUR: Měj se frajere.
404
KRYTON:
KRYTON: Au revoir, pane Eso.
405
ESO RIMMER: Nachystejte květináče, na Vánoce jsem zpátky. Nebo tak nějak.
406
ESO RIMMER stiskne knoflík na konzoli s úmyslem spustit start, místo toho je jeho sedadlo prudce katapultováno z
407
kokpitu a ESO přistane na zemi nedaleko ostatních. Rychle se zvedne a šviháckým krokem se k nim vrátí.
408
ESO RIMMER: Chtěl jsem se ještě naposled rozloučit.
409
Potřese rukou KRYTONOVI a KOCOUROVI a obejme se s LISTEREM.
410
ESO RIMMER: Měj se, kámo.
411
LISTER:
LISTER: (S pokřiveným úsměvem) Jo, a ty zlom vaz.
412
ESO jde zpátky do raketoplánu.
413
Vesmír
414
ESOVA loď přeletí přes záběr a mizí, nechává za sebou pomalejšího Kosmika, který pokračuje na druhou stranu vesmíru.
415
KONEC.
416
Hráli:
417
Rimmer Chris Barrie Kamil Halbich
418
Eso Chris Barrie Kamil Halbich
419
Lister Craig Charles Martin Sobotka
420
Kocour Danny John-Jules Miroslav Vladyka
421
Kryton Robert Llewellyn Zdeněk Dušek
422
Král Brian Cox Rudolf Jelínek
423
Kapitán Ken Morley Milan Slepička
424
Královna Sarah Alexander Lucie Ješinová
425
Rytíř John Thompson Ivo Novák
426
Princezna Bonjella Alison Senior Monika Schullerová
427
Důstojník Mark Carlisle -
428
Gestapák Mark Lingwood
429
Vojáci Kai Maurer -
430
Stephan Grothgar -
431
Andy Gell -
432
Námět: Rob Grant & Doug Naylor
433
Scénář: Paul Alexander
434
Doug Naylor
435
Koordinátoři komparsu: Ray De-Haan
436
Andreas Petrides
437
Speciální poděkování: Londýnské zoo za krokodýla Allison
438
Casting: Linda Glover
439
Hudba: Howard Goodall
440
Produkce: Mike Amos
441
Manažer: Cliff Pinnock
442
Produkční koordinátor: Esther Rodewald
443
Asistent produkce: Tessa Glover
444
Druhý asistent režie: Rebecca Hewitt
445
Hlavní elektrikář: John Barker
446
Rekvizity: Tim Youngman
447
Trevor Young
448
Kamera: Jim Alloway
449
Zvuk: Nigel Davis
450
Jem Whippey
451
Střih: Graham Hutchings
452
Asistentka produkce: Christine Moses
453
První asistent režie: Paul Hastings
454
Umělecká režie: Adrian Caldwell
455
Dodání videoefektů: Chris Veale
456
Videoefekty: Dave Jervis
457
Vizuální efekty: Peter Wragg
458
Nick Kool
459
Masky: Andrea Finch
460
Sarah Berry
461
Kostýmy: Howard Burden
462
Gill Shaw
463
Produkční design: Mel Bibby
464
Generální manažer: Helen Norman
465
Zkoumání linie: Jo Bennett
466
Hlavní kamera: Peter Morgan
467
Obchodní produkce: Doug Naylor
468
Produkce & režie: Ed Bye
469
Překlad: Pavel Kuchař
470
Dialogy: Eva Štorková
471
Dramaturgie: Jarmila Hampacherová
472
Hudební režie: Josef Hoffman
473
Zvuk: Zdeněk Hrubý
474
Střihová spolupráce: Ivana Kratochvílová
475
Asistentka režie: Jana Eliášová
476
Výroba: Ivana Kupková
477
Režie: Michal Vostřez
478
Připravila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského.
479
Vyrobila Grant & Naylor Production pro BBC North
480
© BBC MCMXCVII - Česká televize 1999
481
Autoři přepisu: Pavla Volfová (Nirvanah) + Jiří Charvát (Rimmer)
482
E-mail: nirvanah@cervenytrpaslik.cz + rimmer@cervenytrpaslik
483
autor: JanDeu 2024, verze 1.0.1