Červený trpaslík - logo

Červený Trpaslík - Vyhledávání hlášek

S11E01 - Zlatý dvacátý

Kosmik letí vesmírem. Hoši vbíhají do kokpitu, kde sedí RIMMER.
1
RIMMER:
RIMMER: Pánové, načněte nové balení gumových kalhot, máme problém. Blíží se loď z nezmapované části hlubokého vesmíru.
2
LISTER:
LISTER: Kde?
3
RIMMER:
RIMMER: V regionu Neprobádaný, sektoru Beze jména, kvadrantu Bezejmenný.
4
Vesmírem prolétá obří replikantská loď.
5
LISTER:
LISTER: Přichází zpráva.
6
Na obrazovce se objeví REPLIKANT se dvěma strážci.
7
REPLIKANT:
REPLIKANT: Hledám druhého technika Jupiterské důlní Arnolda Jidáše Rimmera.
8
RIMMER:
RIMMER: Pusu na zámek, ani slovo. Ať z vás nevyjde ani hlásek.
9
KOCOUR:
KOCOUR: (Ukáže na RIMMERa.) To je von! Vyměk jsem, promiňte. Snažil jsem se, ale zlomil mě.
10
REPLIKANT:
REPLIKANT: Druhý techniku Rimmere, údajně máte v posádce muže, který spadá do vaší jurisdikce, jistého Davida Listera.
11
KOCOUR:
KOCOUR: (Ukáže na LISTERA.) Tady je! Promiňte, zase mě zlomil. Co čekáte? Nejsem ze železa!
12
REPLIKANT:
REPLIKANT: Jsem bojový droid 4, várka 27. Chceme s vámi uskutečnit výměnu zboží.
13
LISTER:
LISTER: Dyť jste replikanti, pohrdáte lidma. Proč byste to chtěli?
14
4 z 27: Máte něco, co chceme, a my máme něco, co chcete vy.
15
RIMMER:
RIMMER: Co?
16
4 z 27: Rukojmího zajatého na transportní lodi. Ukážu vám ho.
17
Odejde.
18
RIMMER:
RIMMER: Nemůžeme vyjednávat s replikanty. Nemůžeme přistoupit na jejich šílené požadavky. Personál Jupiterské důlní nesmí za žádných okolností vyjednávat s nepřítelem.
19
4 z 27 přivede rukojmího. Je to RIMMER. Vypadá vystrašeně, H na čele má nakřivo.
20
RIMMER – RUKOJMÍ: To jsem já, zajali mě. Musíte mi pomoct.
21
4 z 27 ho popadne za ruku a odtáhne pryč.
22
RIMMER – RUKOJMÍ: Né!
23
RIMMER:
RIMMER: To je ovšem firemní názor. Kdo by dal na kancelářské krysy.
24
4 z 27: Zde jsou naše požadavky.
25
RIMMER:
RIMMER: Vteřinku, dejte nám chvilku.
26
KRYTON stiskne několik tlačítek na ovládacím panelu. Na obrazovce se objeví obrázek přeškrtnutého mikrofonu a zvukové spojení s replikantskou lodí se přeruší.
27
RIMMER:
RIMMER: Co to má znamenat? To jsem já? Jak to? Já jsem tady.
28
KRYTON:
KRYTON: Je spousta možností, pane. Všechny se týkají vás a všechny jsou špatné.
29
KOCOUR:
KOCOUR: Jsem jedno ucho.
30
KRYTON:
KRYTON: Možná je ta osoba jinou verzí pana Rimmera z alternativní dimenze.
31
RIMMER:
RIMMER: Takže když zemře, svět se nezboří?
32
KRYTON:
KRYTON: Nebo možná je to klon pana Rimmera nějak vytvořený z jeho DNA.
33
RIMMER:
RIMMER: Znova: Když zemře, svět se nezboří?
34
KRYTON:
KRYTON: Nebo ten muž jste možná vy. Vy unesený z budoucnosti a vrácený do minulosti.
35
KOCOUR:
KOCOUR: Znova: Když umře, tak se svět nezboří!
36
Všichni přejdou KOCOURovu reakci mlčením, LISTER zakroutí hlavou.
37
RIMMER:
RIMMER: Není na výběr, musíme vyjednávat.
38
LISTER:
LISTER: S nepřítelem nevyjednáváme.
39
RIMMER:
RIMMER: Do dneška.
40
LISTER:
LISTER: Když to jinak nejde, ujmu se vyjednávání já.
41
RIMMER:
RIMMER: Mám svěřit život svého možného budoucího já do tvých rukou?
42
LISTER:
LISTER: Koukám na filmy, Rimmere. Vím, jak se vyjednává.
43
RIMMER:
RIMMER: Mám kurz krizového jednání Jupiterské důlní, Listere. Vyřídím to sám. Sežeň mi blok a obnov spojení.
44
LISTER:
LISTER: Dobrá, Arnolde, na bloku se pracuje. Ale výměnou budu něco chtít.
45
RIMMER:
RIMMER: Tak počkat, používáš na mě svou vyjednávací taktiku jako na únosce? Obnov mi to spojení!
46
LISTER:
LISTER: Klídek, Arnolde, na bloku se pracuje, ale uvědom si, že ho nevykouzlim za pět minut. Musí to schválit šéf, pak jeho šéf a státní zástupce.
47
KRYTON jednoduše stiskne tlačítko na ovládacím panelu a spojení se obnoví. 4 z 27 začne ihned mluvit.
48
4 z 27: Zde jsou naše požadavky: Výměnou za toho ukňouraného holograma nám vydáte kazetu z Kronosu, kterou jste zachránili z naší opuštěné útočné lodi A. S. Thanatos.
49
LISTER:
LISTER: Kazetu z čeho? Co to je?
50
4 z 27: Je v ní duše třiadvacítky ze série 27.
51
LISTER:
LISTER: Jó, vzpomínám si. Je nahoře v odpočívárně pod kulečníkovym stolem.
52
RIMMER:
RIMMER: V úschově?
53
LISTER:
LISTER: Ne, aby stál rovně.
54
RIMMER:
RIMMER: Dojdi pro ni!
55
KOCOUR:
KOCOUR: Do háje! Teď bude kulečník zase křivej a viklavej!
56
Replikantská loď a Kosmik se přiblíží těsně k sobě.
57
4 z 27: Máte tu kazetu z Kronosu?
58
LISTER drží podivnou plechovou kulatou věc.
59
LISTER:
LISTER: A co když nás podrazíte?
60
4 z 27: Jsem čtyřka ze sedmadvacítky. Jsem válečník urozeného původu. Kdo si myslíš, že jsem? Trojka ze třiašedesátky?
61
RIMMER:
RIMMER: Trojka ze třiašedesátky? To vskutku nejsi.
62
4 z 27: Tedy… měňme.
63
LISTER vloží kazetu z Kronosu do boxu pod palubní deskou a stiskne páku. Kazeta je vypuštěna do vesmíru k replikantské lodi.
64
RIMMER:
RIMMER: A teď, co rukojmí?
65
Nad RIMMERem se objeví světlo.
66
RIMMER:
RIMMER: Počkat!
67
RIMMER najednou zmizí. Ozývá se jeho vytrácející se hlas.
68
RIMMER:
RIMMER: Berou mě jako rukojmího!
69
Všichni na sebe nevěřícně koukají. Za pár sekund se světlo objeví znovu a RIMMER se vrátí.
70
RIMMER:
RIMMER: Jsem zpátky! Díky Bohu! Byl jsem jejich rukojmí. Myslel jsem, že mě nezachráníte.
71
KOCOUR:
KOCOUR: Doufal jsem, že ne.
72
LISTER:
LISTER: Byls pryč dvě vteřiny.
73
RIMMER:
RIMMER: Dvě vteřiny pro tebe, ale pro mě to byly hodiny. Zaslechl jsem, co říkali. V té kazetě z Kronosu nebyla ničí duše. Byl to zesilovač k časovému transportéru, aby mohli znásobit paprsek.
74
LISTER:
LISTER: Co?
75
RIMMER:
RIMMER: Jsou to násoboidi.
76
KOCOUR:
KOCOUR: Co jsou násoboidi?!
77
KRYTON:
KRYTON: Droidi schopní zdvojnásobit výkon svých tranzistorů každé dva roky. Vyvíjejí se tak rychle, že se stali hrozbou pro každou živou bytost ve vesmíru.
78
LISTER:
LISTER: Co plánujou?
79
RIMMER:
RIMMER: Cestu do minulosti, aby změnili současnost.
80
LISTER:
LISTER: To je provařený, ne? Kolikrát jsme to už viděli.
81
KRYTON:
KRYTON: Násoboidi jsou bezcitní, chladnokrevní psychopati. Nebudou vůbec váhat použít otřepaná klišé, když jim to poslouží.
82
LISTER:
LISTER: Ale jestli šli do minulosti, aby převorali lidskou evoluci, tak jak to, že jsem pořád tady?
83
KOCOUR:
KOCOUR: Možná se nepočítáš.
84
LISTER:
LISTER: (Ukazuje na obrazovku.) Koukejte! Zrychlujou, jdou na skok v čase!
85
Na obrazovce je vidět replikantská loď, kterak vlétá do časového portálu.
86
LISTER:
LISTER: Musíme je pronásledovat, zarazit to… a sebrat jim tu časovou mašinku.
87
RIMMER:
RIMMER: Abychom sami získali schopnost cestovat časem?
88
KOCOUR:
KOCOUR: Ne! Abysme mohli podložit kulečník.
89
KRYTON:
KRYTON: Nesmíme váhat. Když si pospíšíme, svezeme se v jejich časové brázdě.
90
Kosmik proletí časovým portálem a objeví se před planetou.
91
RIMMER:
RIMMER: Planeta před námi.
92
KRYTON:
KRYTON: Detekuji jakýsi druh elektronové vlny. Blíží se rychle.
93
Přes celou planetu proběhne elektronová vlna, která zasáhne Kosmika. V kokpitu všechno červeně bliká.
94
RIMMER:
RIMMER: Jsme bez navigace!
95
KOCOUR:
KOCOUR: A ovládání!
96
LISTER:
LISTER: A monitorů!
97
KRYTON:
KRYTON: A mě!
98
KRYTON se vypne.
99
RIMMER:
RIMMER: Podle mě tím chtěl říct, že jsme…
100
RIMMERův holografický obraz zhasne. Jeho holosrdce spadne na sedadlo.
101
KOCOUR:
KOCOUR: Jsme bez proudu! Co se to děje?!
102
LISTER:
LISTER: Padáme, to se, sakra, děje! Zapři se!
103
KOCOUR:
KOCOUR: Zachráním si zuby, když budu dělat, že tu nejsem?
104
LISTER:
LISTER: Zapři se!
105
KOCOUR:
KOCOUR: Ááááááháááááá! Áááá!
106
Kosmik rychle klesá k zemi. Padá nad pouští.
107
LISTER:
LISTER: Áááááhá!
108
KOCOUR:
KOCOUR: Áá ááááaáá aháááá ááá! Áááá!
109
Kosmik narazí na zem, ale vlivem setrvačnosti se posouvá dál pískem.
110
KOCOUR:
KOCOUR: (Drží se svého sedadla.) Ááá uúúú!
111
Kosmik se konečně zastaví.
112
KOCOUR s elegancí sobě vlastní hasí malé požáry v kabině. LISTER se pokouší zprovoznit KRYTONa.
113
LISTER:
LISTER: Kryton by se nemoh víc usmažit, kdyby byl řízek a bydlel ve Vídni. RIMMER je taky kaput.
114
KOCOUR:
KOCOUR: To je plus!
115
LISTER:
LISTER: Eh.
116
KOCOUR:
KOCOUR: Co se to, sakra, stalo?
117
LISTER:
LISTER: Zasáhla nás nějaká elektromagnetická zbraň. Vyhodila síť a všechno, co je k ní připojený, zdechlo. Musíme ji nahodit s pomocí záložních zdrojů.
118
Záběr zvenku – Kosmik stojí v poušti zavalený pískem.
119
LISTER drží dvě svorky nabíječky autobaterií.
120
KOCOUR:
KOCOUR: Připraveno!
121
LISTER:
LISTER: (Zaklepe svorkami o sebe, takže zabzučí.) Vždycky zapomenu, kterej je kladnej a zápornej.
122
LISTER zmáčne tlačítko na KRYTONově krku. Na jeho hrudi se odklopí malá dvířka, za nimiž se v místě bradavek skrývá kladná a záporná koncovka jeho baterie.
123
KOCOUR:
KOCOUR: Koukej je nepoplíst, nebo bude mít bradavky jako dvě křupky s příchutí barbecue.
124
LISTER:
LISTER: (Připíná svorky na KRYTONOVy „bradavky“.) Tak uvidíme. Dobrá, nastartuj ho!
125
KOCOUR začne šlapat na pedál a do KRYTONa začne proudit elektrický proud. Ten sebou několikrát cukne, pak se probudí úplně.
126
KRYTON:
KRYTON: Éhh, co se stalo, pane?
127
LISTER:
LISTER: KRYTONe, vstaň a šlapej hezky svižně sem a tam, aby si rozběhnul dynamo. Makej! A nezastavuj, dokud se nedobiješ!
128
KRYTON (Vypojí svorky nabíječky.) Zavírám se! (Dvířka na jeho hrudi se zavřou.) To je potupné.
129
KRYTON začne pochodovat po kokpitu sem a tam, LISTER mezitím zapne RIMMERovo holosrdce a hodí ho na jeho sedačku, kde se spustí holografický obraz.
130
RIMMER:
RIMMER: Co se stalo?
131
KOCOUR:
KOCOUR: Asi nás zasáhla kosmetická zbraň.
132
RIMMER:
RIMMER: A kde jsou násoboidi?
133
LISTER:
LISTER: Ani stopy po jejich lodi, ani stopy po nich. Kryťáku, máš něco?
134
KRYTON:
KRYTON: (Stále pochoduje po kokpitu.) Inu, podle monitoru také přistáli tady, ale vzhledem k zakřivení časoprostoru uběhlo za dobu, než jsme sem doletěli, několik roků.
135
LISTER:
LISTER: Musíme je najít… a vzít jim tu blbou mašinku.
136
KRYTON:
KRYTON: Z vibrací v litosféře lze usuzovat, že je tu nějaké město. Nebude daleko. (Ukáže ven z okna.)
137
Slunce zapadá nad travnatou krajinou, nikde nikdo, jen stará dřevěná chata a rezavý vrak automobilu bez kol a skel. Na kopci v dálce jsou vidět čtyři kráčející postavy.
138
KOCOUR:
KOCOUR: Už tam budem?
139
KRYTON:
KRYTON: Je to kousek, pánové.
140
Na ulici se několik bezdomovců zahřívá u ohně v plechovém sudu. Přichází naše čtyřka.
141
LISTER:
LISTER: Lidi. Zase uvidim skutečný lidi.
142
KRYTON:
KRYTON: Plynové lampy, parní automobily s volantem napravo, technologicky neodpovídá toto období ničemu v mé databázi.
143
LISTER:
LISTER: Máš ňákou teorii?
144
KRYTON:
KRYTON: V této chvíli ne.
145
RIMMER:
RIMMER: Proč se vždycky ptáš jeho, jestli má teorii? Jsem úřadující, zastupující, velící vyšší hlavní důstojník. Proč se nezeptáš mě? Možná že mám teorii. Možná že mám znamenitou teorii, ale ty se soustředíš jen na něj, a tak se nedozvíš o mé teorii.
146
LISTER:
LISTER: Tak jo. Máš něco, Rimmere?
147
RIMMER:
RIMMER: Ne! Jde o princip.
148
LISTER:
LISTER: (Ukazuje na ceduli na zavřeném obchodě.) Koukejte. „Zavřeno z důvodu porušení prohibičního zákona“.
149
RIMMER:
RIMMER: Prohibice byla tak 1920.
150
Projde muž, který rozdává letáky.
151
LISTER:
LISTER: Jo, zakázali alkohol a toho se chopili překupníci. Temná doba.
152
KRYTON:
KRYTON: Společnost řízená bandou hrdlořezů a gangsterů.
153
LISTER:
LISTER: Já myslel ten zákaz chlastu.
154
KOCOUR:
KOCOUR: Nevim, co zakázali tady, ale chlast to není. Koukejte na to! (Ukáže na reklamu na rum.)
155
LISTER:
LISTER: Když ho nezakázali, tak co teda?
156
KRYTON:
KRYTON: (Dívá se na leták s reklamou na jazzový koncert.) Podle tohoto letáku je rok 1952. Dvě desetiletí po tom, co prohibice skončila.
157
Ozve se pískot a ulicí běží několik policistů.
158
LISTER:
LISTER: Hele!
159
POLICISTKA:
POLICISTKA: Tamhle jsou!
160
POLICISTA:
POLICISTA: Za ním!
161
LISTER:
LISTER: Co se to děje?
162
POLICISTKA:
POLICISTKA: Stůj! Ani hnout!
163
POLICISTKA zataví několik mužů, kteří vykládali krabice z automobilu. POLICISTA začne krabice otevírat.
164
POLICISTA:
POLICISTA: Podívejme, nelegální kontraband.
165
Vytáhne toustovač a začne do něj mlátit obuškem. Posádka Červeného trpaslíka vše sleduje z úkrytu za sudem.
166
KOCOUR:
KOCOUR: Jestli je tohle za toust, co když si dám pizzu?
167
KRYTON:
KRYTON: Toust zakázaný není, pane. Je to technika.
168
LISTER:
LISTER: Proto ta elektronová vlna sestřelila Kosmika. Každá technologie od 20. let je tady zakázaná.
169
Na ulici se objeví čtyři násoboidi.
170
LISTER:
LISTER: Pokud nejste násoboidi. Necestovali do minulosti, aby změnili přítomnost. Vrátili se do minulosti, aby lidstvo zotročili.
171
4 z 27 přijde k POLICISTce.
172
POLICISTKA:
POLICISTKA: Kontraband.
173
KOCOUR:
KOCOUR: Jak to udělali?
174
LISTER:
LISTER: Vrátili se do doby v historii, kdy nebyla technologie na to je porazit nebo se ubránit.
175
RIMMER:
RIMMER: A chtějí, aby to tak zůstalo, proto zákaz techniky.
176
KRYTON:
KRYTON: Který znamená, že vy, pane, jste ilegální.
177
KOCOUR:
KOCOUR: Anó? Usadím se tady, zakořením a založím rodinu.
178
KRYTON:
KRYTON: Není sám, kdo je ilegální. Já také.
179
Násoboidi se teleportují pryč. POLICISTA namíří pistoli na pašeráky technologie.
180
POLICISTA:
POLICISTA: Trest znáte.
181
LISTER:
LISTER: Voni je snad zastřelej. (k POLICISTOVI) Hej!
182
Všichni policisté se otočí k LISTERovi a pašeráci se dají na útěk.
183
PAŠERÁK #1: Rychle! Padáme odsud!
184
PAŠERÁK #2: (současně) Rychle pryč!
185
Policisté začnou střílet.
186
POLICISTA:
POLICISTA: Ani hnout!
187
POLICISTKA:
POLICISTKA: Stůjte!
188
Postřelí jednoho z pašeráků. Ten se skácí k zemi.
189
POLICISTA:
POLICISTA: Za nima!
190
Policisté pronásledují ostatní pašeráky. Posádka Červeného trpaslíka přiběhne k postřelenému.
191
RIMMER:
RIMMER: Je mrtvý?
192
KRYTON:
KRYTON: Naříká.
193
POSTŘELENÝ naříká.
194
KOCOUR:
KOCOUR: Divíš se mu? Zrovna ho střelili.
195
POSTŘELENÝ:
POSTŘELENÝ: Viděli jste to?
196
LISTER:
LISTER: Jo, viděli. Zavoláme doktora.
197
POSTŘELENÝ:
POSTŘELENÝ: Je pozdě. Nepřežiju to. (Vyndává z náprsní kapsy vizitku a podává ji LISTERovi.) Nate.
198
LISTER:
LISTER: (Čte z vizitky.) Donáška pizzy. Teď chcete pizzu?
199
POSTŘELENÝ:
POSTŘELENÝ: Špatná kapsa. (Sáhne do kapsy od kalhot.) Ááá!
200
POSTŘELENÝ vyndá jinou vizitku a opět ji podá LISTERovi.
201
LISTER:
LISTER: Klub U fajnový holky.
202
POSTŘELENÝ:
POSTŘELENÝ: (Podává LISTERovi podivný strojek.) Tady, ptejte se po Harmony de Gauthierové a dejte jí tohle. Áh! Áah!
203
RIMMER:
RIMMER: (Prohlíží si strojek.) Co je to?
204
KRYTON:
KRYTON: Asi nějaká součástka do přístroje.
205
Přiběhnou další dva pašeráci a opatrně odnášejí POSTŘELENého pryč.
206
POSTŘELENÝ:
POSTŘELENÝ: Auaáh! Áh.
207
LISTER:
LISTER: Musíme k tý Fajnový holce.
208
KOOCUR:
KOOCUR: Takhle voblečený? Musíme něco sehnat.
209
KRYTON:
KRYTON: (Otočí se k butiku, který je hned za nimi.) Eh.
210
Všichni společně odejdou do butiku.
211
Po chvíli se vrací, všichni společensky oblečeni, zato figuríny ve výloze jsou teď „nahé“.
212
Nastupují do auta stojícího na ulici. LISTER si sedá na místo řidiče, RIMMER na místo spolujezdce.
213
RIMMER:
RIMMER: Dělals to už někdy?
214
LISTER:
LISTER: Jinak bych se vobčas nedostal domů, když jsem prohrál všechny prachy v pokru. Vim, že se to nemá. Byl jsem mladej, blbej. Co víš, když je ti sedum? (Spojuje dva drátky pod palubní deskou, jak jsme už viděli v tolika filmech.)
215
RIMMER:
RIMMER: Krást auta v sedmi letech? Proč jsi nejel autobusem?
216
LISTER:
LISTER: Šlohnout autobus? V sedmi? Na to jsem ještě neměl!
217
RIMMER:
RIMMER: Sednout na autobus. Proč bys nemohl jet ze školy autobusem?
218
LISTER:
LISTER: (Nastartuje auto.) Ze školy? Byl jsem krást v obchodech. Nečum na mě tak. Vod devíti jsem sekal dobrotu. (Auto se rozjede.) Vod deseti. Dobřé, tak vod jedenácti.
219
Hoši z Trpaslíka jdou po ulici v jiné části města. Dorazí k zeleným dveřím.
220
LISTER:
LISTER: To bude vono. Nemaj zvonek.
221
KOCOUR:
KOCOUR: Technika.
222
KRYTON:
KRYTON: Dovolte, pánové. Ovládám mistrně starou lidskou signalizační techniku, která letěla předtím, než byl objeven elektromagnetismus a trh ovládl elektrický zvonek, takže, jestli mi paměť slouží… (Zaklepe na dveře.)
223
Ve dveřích se otevře malé okénko, z nějž vykoukne VYHAZOVAČ.
224
VYHAZOVAČ:
VYHAZOVAČ: Zavřeno! (Zavře okénko ve dveřích.)
225
RIMMER:
RIMMER: Nechte to na mně. Američané milují britský přízvuk. Lister je tudíž ze hry. Imponují jim lidé, kteří říkají hojně „jemuž“, víte?
226
RIMMER zaklepe na dveře a VYHAZOVAČ znovu otevře okénko.
227
RIMMER:
RIMMER: Přeji dobrého večera, statný brachu. Moji společníci, jemuž stojí před vámi, žádají informace o osobě, jemuž, jak mi bylo řečeno, je stálou návštěvnicí vašeho podniku a jemuž jméno je Harmony de Gauthierová. Jste obeznámen s řečenou dámou?
228
VYHAZOVAČ:
VYHAZOVAČ: Baštils vtipnou kaši? Jestli nejste členové, odchod! (Zase zavře okénko.)
229
Ihned nato zase někdo klepe na dveře. VYHAZOVAČ otevře okénko a spatří KOCOURa.
230
KOCOUR:
KOCOUR: Hele, kámo, máš páru, kdo před tebou stojí? Kulky tak zmrzlý, že bys jima vychladil Martini koktejl? Lucky, prostřední jméno nemá, Listerano.
231
VYHAZOVAČ:
VYHAZOVAČ: Máte špunty v uších? Říkal jsem padejte! (Zavře okénko ve dveřích, ale v zápětí ho zase otevře.) Počkat, Listerano? Není spřízněn s tím vědcem Josephem Listrem, co?
232
LISTER:
LISTER: Strejda Joe, jasně!
233
VYHAZOVAČ:
VYHAZOVAČ: (Otevře konečně dveře.) Dolů po schodech, dveře vlevo.
234
Hoši vstoupí dovnitř.
235
Klub U Fajnový holky je ve skutečnosti vědecký klub plný vědců v bílých pláštích, kteří mezi sebou diskutují o různých vědeckých teoriích, provádí experimenty a podobně.
236
VĚDCI (jeden přes druhého): Se zaměřením na… Račte, prosím.. Dokonalý vědátor…
237
Vstupuje naše čtyřka.
238
KOCOUR:
KOCOUR: Co je to za podnik?
239
KRYTON:
KRYTON: Vypadá to na nějaký tajný vědecký klub. Místo, kde se scházejí podloudní profesoři a astrofyzici a vynalézají ilegální technologie a diskutují o zapovězených vědeckých teoriích.
240
Přichází žena oblečená ve večerních šatech a bílém plášti. Jmenuje se, jak se později dozvíme BERYL.
241
BERYL:
BERYL: Pánové, je libo společnost?
242
RIMMER:
RIMMER: Hledáme jistou Harmony de Gauthierovou.
243
BERYL (k ženě sedící u baru): Hej, Har, jeden koloušek, by se chtěl seznámit.
244
HARMONY přichází ke stolu, kde sedí naše posádka.
245
HARMONY:
HARMONY: Dáte si drink, nebo chcete někam zalízt a diskutovat o relativitě? Za příplatek dělám obě, obecnou i speciální.
246
LISTER:
LISTER: Ne, kvůli tomu tady nejsem.
247
HARMONY:
HARMONY: Seš na elektrony? To ti rozkmitá mikrovlny? Chceš vidět můj dablštěrbinovej test a okusit pravděpodobnostní povahu kvantový mechaniky?
248
LISTER:
LISTER: Co? Ne.
249
HARMONY:
HARMONY: Chlapům se líbí proměna částic na vlny, ne? Nebo jste spíš na drobet kodaňský interpretace? Víš, o čem mluvim? Když jsou subatomické jevy pozorovatelné jen jako indeterministické fyzicky nespojité přechody mezi oddělenými nehybnými stavy.
250
LISTER:
LISTER: Nejsme tu proto, abysme s váma dělali vědu.
251
HARMONY:
HARMONY: Vezmu si tvídovej kostým a polobotky, jestli ti to vytúruje motor.
252
RIMMER:
RIMMER: Jsme tu kvůli něčemu jinému.
253
HARMONY:
HARMONY: Hele, velkej třesk nedělám! Na to je Beryl!
254
BERYL jim zamává od baru, KOCOUR jí to opětuje.
255
HARMONY:
HARMONY: A jestli chcete jednotnou teorii pole, nejsem ta pravá.
256
LISTER:
LISTER: Víte, poslali nás sem s touhle věcičkou. Že by vám mohla píchnout.
257
HARMONY:
HARMONY: To je kondenzátor. Kdyby ho zmerčili fízlové, jsme mrtvější než Galileova teorie přílivu. Tak co jste zač?
258
LISTER:
LISTER: Jen chlapi z budoucnosti, co chtěj pomoct.
259
RIMMER:
RIMMER: Tak co ta věc dělá?
260
HARMONY:
HARMONY: Pasuje do tohodle. (Vytáhne z podvazku další podivný strojek.) Ale jak, to nevím. Není to můj obor.
261
RIMMER:
RIMMER: Jen jste to schovávala.
262
HARMONY:
HARMONY: Přesně tak, nahoru nikdo neleze!
263
LISTER:
LISTER: A co ta věc dělá?
264
HARMONY:
HARMONY: Vsákne elektronovou vlnu a přesměruje ji.
265
KRYTON:
KRYTON: Vytvoří EMP, který zničí násoboidy.
266
HARMONY:
HARMONY: Vyhmáts to.
267
LISTER:
LISTER: Máte tušení, jak to propojit?
268
HARMONY:
HARMONY: Jsme jen teoretici. Všichni aktivní vědci, odešli do ilegality. Nikdo se dvakrát netřese na to, aby ho poslali do lapáku.
269
LISTER:
LISTER: Takže se nenajdou vědci, co by tu věc dali do kupy?
270
HARMONY:
HARMONY: Jen pobudové a santusáci, co se zhroutili, když se nemohli věnovat vědě.
271
RIMMER:
RIMMER: Ale kde jsou?
272
HARMONY:
HARMONY: Celý dny se zpíjejí pod obraz boží. Einstein, Hubble a Edison, ale z těch tatrmanů vyrazíte leda snůšku pitomin. Jsou zpatáčkovaný celý boží den.
273
KRYTON:
KRYTON: Říkala jste Einstein jako Albert Einstein?
274
HARMONY:
HARMONY: Jasně, straší mu teď ve věži. Řve na lidi, co tam nejsou. Vozí po parku kočárek se spletencema. Má o tom strunovou teorii, ale nikdo to neposlouchá.
275
KOCOUR:
KOCOUR: O kočárku?
276
KRYTON:
KRYTON: Einstein je jeden z největších vědců, kteří kdy žili. Dokáže cokoliv.
277
HARMONY:
HARMONY: Myslíš si, že kecám?
278
KRYTON:
KRYTON: Takže kde ho najdeme?
279
HARMONY:
HARMONY: Touhle dobou? Nejspíš na rohu ulice Naděje s jinejma vobejdama.
280
Na ulici stojí tři bezdomovci a hřejí se u ohně. Jsou to ti stejní, jaké jsme už viděli. Jeden z nich má kočárek se spletenci. Přichází za nimi posádka Červeného trpaslíka.
281
LISTER:
LISTER: Á… Áá… Pane, to je váš kočárek?
282
EINSTEIN:
EINSTEIN: Ano!
283
RIMMER:
RIMMER: Pane, dovolte, abych se představil.
284
EINSTEIN:
EINSTEIN: Co jste, sakra, zač?
285
RIMMER:
RIMMER: Pověřený důstojník Arnold Rimmer z těžařské lodi Červený trpaslík. Musím říct, že jsem si ve škole vždy rád dal trochu vědy. Bunsenovy kahany, geniální. Vhodit sodík do vody, jak to bublá, úchvatné! Ó, gratuluju k té… (ke KRYTONovi) Jak se to jmenuje?
286
KRYTON:
KRYTON: Teorie relativity, pane.
287
RIMMER (k EINSTEINovi): K teorii relativity.
288
EINSTEIN:
EINSTEIN: Nevim, sakra, vo čem to mluvíš!
289
KRYTON:
KRYTON: Jistě, jistě, v tomto světě nedosáhl ničeho.
290
KOCOUR:
KOCOUR: Tak jak nám pomůže?
291
RIMMER:
RIMMER: Stejně bude géniem. Ať mu předložíme jakýkoli problém, dokáže ho vyřešit.
292
LISTER:
LISTER: Tak, vemem EinAlkáče s sebou k Fajnový holce.
293
EINSTEIN:
EINSTEIN: Můj kočárek! Můj kočárek! (Pomalu odcházejí, EINSTEIN si tlačí svůj kočárek s sebou.) Nechte mě bejt, jo?! Neberte mi kočárek!!
294
KRYTON:
KRYTON: Nebojte se pane, váš kočárek je v bezpečí.
295
EINSTEIN:
EINSTEIN: Nechte ten kočárek! Jó?!
296
KRYTON:
KRYTON: Ani se ho nedotkneme.
297
EINSTEIN:
EINSTEIN: Můj kočárek!
298
Všichni i s EINSTEINem bezpečně dorazí k Fajnový holce. Sedají si ke stolu.
299
RIMMER:
RIMMER: Můžete mu donést spletenej steak s hranolky?
300
KOCOUR:
KOCOUR: (Dá EINSTEINovi dvě podivná udělátka.) Problém je v tomhle: Musíme tohle dostat do tohohle. Jak?
301
EINSTEIN:
EINSTEIN: Myslíš, že to vim? Nevim to.
302
RIMMER:
RIMMER: Ale víte, a víte proč? Protože jste génius. Dokážete to.
303
EINSTEIN:
EINSTEIN: Dokážu to?
304
KRYTON:
KRYTON: Víme, že elektřina není Einsteinův obor, ale mysleli jsme si, že je tak geniální, že na to přijde.
305
HARMONY:
HARMONY: Z tohodle spletenýho vometáka nic nevyrazíš.
306
LISTER:
LISTER: A proč ne?
307
HARMONY:
HARMONY: Protože to není Einstein!
308
RIMMER:
RIMMER: Je to jen starý trhan, co tlačí nějakej kočárek?
309
HARMONY:
HARMONY: Jasně.
310
EINSTEIN:
EINSTEIN: Nebyli jsme představeni. Já jsem Bob Trhan!
311
EINSTEIN = BOB: Takže, chcete vědět, jestli dostanu tuhle bramboru do týhle brambory? Hned se do toho dám. Neměl jsem tušení, že jsem tak geniální.
312
Po schodech přiběhne vyděšený VYHAZOVAČ.
313
VYHAZOVAČ:
VYHAZOVAČ: Benga! Jsou tady v uličce!
314
BOB:
BOB: To je šťára!
315
Všichni začnou vědecký klub přeměňovat na normální klub: Obrací desky stolů, schovávají tabule s výpočty, začíná hrát kapela, vytahují alkohol a samozřejmě všichni sundávají bílé pláště.
316
RIMMER:
RIMMER: Najděte si nějakou činnost, ať nevypadáte podezřele!
317
RIMMER s LISTEREM a KOCOUREM začnou tancovat nějakou podivnou variaci na charlestone.
318
BOB zatím v klidu sedí u stolu a hraje si s „bramborami“, které se sněží nějak spojit.
319
BOB:
BOB: Tady to nejde. A co tady? Já to dokážu, jsem geniální!
320
KRYTON mezitím někde sebere saxofon a hraje s kapelou (Nebo to jen předstírá.).
321
Do klubu vtrhnou policisté.
322
POLICISTKA:
POLICISTKA: Takže, všichni zmlkněte! Ticho! Tohle je šťára.
323
HARMONY:
HARMONY: Hele, pití a tanec nejsou ilegální. Vo co de?
324
POLICISTA:
POLICISTA: Harmony de Gauthierová, To je mi nóbl umělecký jméno, ale mě nevoblafneš, profesorko Baldwinová! To totiž seš! Špinavá laciná vědkyně, co půjde tlachat o teoretický fyzice s každým, pokud se penízky budou sypat!
325
HARMONY:
HARMONY: Já už ve vědě nejedu, víme? Nešáhla jsem na Petriho misku měsíce.
326
POLICISTA:
POLICISTA: Víc blbin už do mě nenahustíš?
327
HARMONY:
HARMONY: Vážně to chceš vědět? Vyděl si svou hmotnost objemem.
328
POLICISTA vypadá zmateně, protože vůbec neví, o čem HARMONY mluví. POLICISTKA přistoupí k posádce Červeného trpaslíka.
329
POLICISTKA (ke KRYTONovi): Ty! Co sis to udělal s obličejem?
330
KRYTON:
KRYTON: Kdo? já? Vytahoval jsem jablka z míchačky na beton.
331
POLICISTKA:
POLICISTKA: No jistě. A co děláš?
332
KRYTON:
KRYTON: Hraju v kapele, madam.
333
POLICISTKA (ke KOCOURovi): Úú, a co ty? Hehehe. Jsi vědec?
334
KOCOUR dokonale zastepuje.
335
KOCOUR:
KOCOUR: Uměl by vědec takhle stepovat?
336
LISTER se na KOCOURa uznale podívá a nevědomky se napije nějkého roztoku z Erlenmeyerovy baňky, kterou drží v ruce. Všichni se na něj udiveně dívají.
337
POLICISTA:
POLICISTA: Tak počkat, jak to, že piješ z Erlenmeyerovy baňky? Provozujou tu vědu! Jste zatčeni!
338
Všichni policisté vytáhnou pistole. V tu chvíli se v baru objeví dva násoboidi.
339
POLICISTA (ke 4 z 27): Dopadli jsme pár bílejch plášťů. Myslíme si, že něco vědí o tý absurdní mašince, jak na ní dělaj ti z odboje, aby vás mohli sejmout.
340
4 z 27 (k posádce Trpaslíka): Vida, zase vy.
341
LISTER:
LISTER: Tobě vážně nevaděj starý votřepaný klišé, co?
342
4 z 27: My dva zas nejsme tak rozdílní.
343
LISTER:
LISTER: Teď si děláš srandu. Eh, vo co vám jde?
344
4 z 27: Lidské bytosti si ve vzdálené budoucnosti uvědomily, že lidstvo není dost zralé na to, aby umělo žít s moderními technologiemi, a tak stvořili nás, aby tato verze budoucnosti nikdy nespatřila světlo světa. My jsme tu kladní hrdinové.
345
KRYTON:
KRYTON: Ale zabíjíte lidi!
346
4 z 27: Nikdo neříkal, že si přitom nemůžem užít trochu zábavy.
347
RIMMER:
RIMMER: A co bude s námi? Taky nás zabijete?
348
4 z 27: Nechystal jsem se, ale víte, že je to úžasný nápad? (Teatrálně zvedne svou zbraň.)
349
KOCOUR:
KOCOUR: Chladnokrevně nás zabijete?
350
HARMONY:
HARMONY: Lidská krev ale chladná není, má kolem sedmatřiceti a půl stupně celsia.
351
4 z 27 (Namíří pistoli na LISTERa): Zemřete, lidská chátro.
352
LISTER:
LISTER: Říkal jsi, že seš urozenej, droid velkýho formátu!
353
KOCOUR:
KOCOUR: Fakt těžkej grand!
354
LISTER:
LISTER: Vo tolik lepší než ten druhej droid. Jak se jmenoval?
355
KRYTON:
KRYTON: Trojka ze třiašedesátky.
356
Najednou se ozve druhý násoboid.
357
3 z 63: Říkal tu někdo moje jméno?
358
LISTER:
LISTER: Ty seš trojka ze třiašedesátky?
359
3 z 63: No a co?
360
4 z 27: Ale nic, ne, nic mu neříkej. Udobřili jsme se.
361
KOCOUR:
KOCOUR: Pomlouval tě za tvejma zádama.
362
3 z 63: Vážně?
363
4 z 27: Nech to plavat, trojko ze třiašedesátky. Nestojí to za to.
364
3 z 63: Ne, ne, pomlouval jsi mě za mejma zádama.
365
4 z 27: Víš přece, že to mezi náma dost skřípalo, takže eh…
366
3 z 63: Nejsi o nic lepší než osmnáctka ze dvou set jedenačtyřicítky.
367
4 z 27: (Vypadá dost naštvaně.) Úh.
368
Najednou BOB spojí dva podivné strojky.
369
BOB:
BOB: Ze dvou brambor je jedna brambora!
370
BOB vstane a vystřelí z „brambory“ modrý paprsek, který vypne oba násoboidy.
371
HARMONY:
HARMONY: Dokázals to!
372
LISTER:
LISTER: (Sebere překvapené POLICISTCe pistoli.) Bobe! Jsi geniální!
373
BOB:
BOB: Přesně jak jste říkali!
374
Policisté začnou utíkat pryč.
375
HARMONY:
HARMONY: Máme málo času. Za chvilku se to tady bude hemžit násoboidama. Jestli to půjde připojit k vysílači, můžeme vyslat signál po celym světě a vyhubit všechny mechanoidy.
376
LISTER:
LISTER: A-a-a-a a co Kryton?
377
HARMONY:
HARMONY: Musíme to odpálit, nejde to jinak.
378
LISTER:
LISTER: Ne!
379
RIMMER:
RIMMER: Listere, nechápeš to? Až bude po násoboidech, můžeš tady zůstat. Už nebudeme spoutaní dohromady.
380
LISTER:
LISTER: Nemůžu přijít vo Krytona.
381
KRYTON:
KRYTON: Poslouchejte, pane. Pan Rimmer chce říct, že myslí na vaše dobro, protože globální EMP zničí očividně i jeho.
382
RIMMER:
RIMMER: (Souhlasně kýve hlavou. Najednou se zarazí.) Počkat, mě to zlikviduje taky?
383
HARMONY:
HARMONY: Všechno elektrický.
384
KOCOUR:
KOCOUR: I žehličky na vlasy?
385
RIMMER:
RIMMER: Vydejte mi to EMP!
386
HARMONY:
HARMONY: Už jsem to odpálila, zatímco vy dva jste tlachali. Máte patnáct minut.
387
RIMMER:
RIMMER: Zdrháme!
388
Posádka se dá na útěk. HARMONY s BOBem se na sebe s úsměvem podívají a KRYTON sebere mrtvému násoboidovi kazetu z Kronosu.
389
Kosmik letí pryč.
390
V kokpitu se všichni snaží co nejrychleji uletět.
391
KOCOUR:
KOCOUR: Pět minut na orbit!
392
KRYTON:
KRYTON: Aktivuji časovou mašinku. Pane, za malou chvíli se dostaneme do turbulencí.
393
RIMMER:
RIMMER: Nešlo by to vzít kratší trasou?
394
KRYTON:
KRYTON: Podle Pythagora ne.
395
LISTER:
LISTER: Jo, ale Pythagoras nebyl zrovna dobrej pilot. Nechte to na mně.
396
Kosmik opouští atmosféru Země a hned za ním je vidět vlna EMP. Pak už prolétá časovým tunelem zpět do současnosti.
397
Červený trpaslík
398
LISTER sedí v kajutě a mluví s KRYTONem.
399
LISTER:
LISTER: Já jsem dneska pochopil pár věcí.
400
KRYTON:
KRYTON: Vážně, pane? A o co?
401
LISTER:
LISTER: Mám pocit, že lidi by měli bejt ve střehu, abysme neztratili sami sebe. A nenechali se zničit technikou.
402
KRYTON:
KRYTON: Udělám si poznámku a připomenu vám to, když mi budete připadat ohrožený. Ruce. (Sundá LISTERovi sako.)
403
LISTER:
LISTER: Áh, jo, to je vono.
404
KRYTON:
KRYTON: (Zaleze pod stůl.) Botu. Druhou botu. Ponožku. Druhou ponožku.
405
LISTER (zatímco mu KRYTON sundává boty a ponožky.): Eh.. eh… Nemůžem se spolíhat na stroje, jinak ztratíme to, co z nás dělá lidi.
406
KRYTON:
KRYTON: Otevřít.
407
LISTER otevře pusu a KRYTON mu začne elektrickým zubním kartáčkem čistit zuby.
408
LISTER:
LISTER: Ááh, to je síla.
409
autor: JanDeu 2024, verze 1.0.1